Meny
​– Passivt budsjett – I samferdselsbudsjettet er det lagt opp til å kun utbedre 5,4 kilometer med gul midtstripe. Med et slikt tempo vil vi ikke være i mål før i 2242, sier Geir A. Mo. Foto: NLF

Publisert
08.October.2020

​– Passivt budsjett

Samferdselsdepartementet legger opp til en reduksjon i vedlikeholdsetterslepet på 1,5 milliarder kroner. Men totalt sett vil regjeringen bruke mindre penger på veg i 2021. Samtidig får ikke Statens vegvesen mer penger til kontroll og tilsyn, til tross for at de må håndtere flere oppgaver enn før.

– I dag er det 80 prosent større sjanse for å bli drept eller hardt skadd på en fylkesveg sammenlignet med en riks- eller europaveg. Dette budsjettet legger dessverre ikke opp til å bedre dette bildet, sier NLF-direktør Geir A. Mo.

Han mener det er positivt at samferdselsbudsjettet totalt sett er økt, samt at det foreslås å bevilge 1,5 milliarder kroner til å redusere vedlikeholdsetterslepet. Til sammenligning ble det budsjettert rundt 700 millioner kroner til samme formål i fjor.

– Vi ser imidlertid at en økning i jernbanesatsingen har gjort innhogg i potten til vegformål, som er redusert i dette statsbudsjettet.

– Må bruke over 200 år med dette tempoet

Han kritiserer spesielt den tafatte satsingen på å utbedre riksvegnettet. For transportnæringen er det viktig at vegene faktisk er brede nok til å ha gul midtstripe. I dag er det totalt 1 200 kilometer riksveg som mangler dette.

– I samferdselsbudsjettet er det lagt opp til å kun utbedre 5,4 kilometer med gul midtstripe. Med et slikt tempo vil vi ikke være i mål før i 2242.

Han påpeker også at fylkeskommunene for lengst har slått alarm om enorm underdekning knyttet til drift og vedlikehold av fylkesvegene etter at sams vegadministrasjon ble avviklet.

– Det er lagt opp til en tilskuddsordning på 100 millioner kroner som kan benyttes til strekninger på fylkesvegene som har særskilte vedlikeholdsbehov. Men det dekker knapt behovet i ett fylke alene, sier Mo.

Lite til Vegvesenet, mye til Arbeidstilsynet og Skatteetaten

I kjølvannet av Statens vegvesens rapport til Samferdselsdepartementet om transportkriminalitet, har det vært knyttet forventninger til budsjettøkninger hos de aktuelle kontrolletatene. For Vegvesenets del har dette ikke skjedd, til tross for å ha fått signaler om flere kontrolloppgaver i sammenheng med innføring av nytt regelverk.

Arbeidstilsynet får imidlertid 38 millioner kroner i tilskudd for å slå ned på ulovlige arbeidsforhold. Samtidig får Skatteetaten en økning i sine budsjetter på hele 6,2 prosent, som utgjør over 400 millioner kroner. Totalt sett får derfor kontrolletatene mer å rutte med hvis budsjettet blir vedtatt.

Et annet høydepunkt finner NLF-direktøren i Finansdepartementets budsjett. Der fremgår det at verdsettelsesrabatten i formuesskatten øker fra 35 til 45 prosent på arbeidende kapital. Dermed er den økt til sammen fra 25 til 45 prosent fra revidert nasjonalbudsjett 2020 og frem til dette statsbudsjettet.

– Dette er spesielt viktig for et næringsliv i en krevende situasjon i lys av koronapandemien, avslutter Mo.