Meny
10 omkom på veien i oktober Foto: NHO

Publisert
25.November.2020

10 omkom på veien i oktober

Etter september med bare to drepte i trafikken, var det i oktober ti som omkom på norske veier. Natt til lørdag omkom en mann i en utforkjøringsulykke i Tokke og onsdag denne uken ble to fotgjengere på samme dag drept av tungbil, i henholdsvis Moss og Hol i Viken.

Den ene av fotgjengerne var en utenlandsk lastebilsjåfør, som ble påkjørt da han la på kjetting på bilen.

Det er så langt 80 personer som har mistet livet på norske veier i år. Det er seks færre enn på samme tid i fjor.

Flest møteulykker

I oktober omkom ti personer i trafikken, noe som er en færre enn på samme tid i fjor. Tallene for årets ti første måneder viser at 67 menn og 13 kvinner døde på norske veier.

Det er flest møteulykker også denne måneden (fire). I tillegg var det tre utforkjøringsulykker, to fotgjengere som mistet livet, en MC-fører, og i tre av de ti ulykkene var tungbil involvert.

Det var tre kvinner og sju menn som omkom i oktober.

Viken og Møre og Romsdal med flest drepte i oktober

Flest ulykker denne måneden var det i Møre og Romsdal og Viken med to drepte hver. Fylkene Troms og Finnmark, Oslo, Innlandet, Vestfold og Telemark, Trøndelag og Vestland hadde én drept hver.

Det var ingen som døde på veiene i Nordland, Agder eller Rogaland denne måneden.

Laveste ulykkestall

Tallene langt i år er de laveste siden de første årene etter andre verdskrig. Selv i 2016, året med færrest drepte i trafikken i Norge siden 1947, hadde vi to flere enn vi har så hittil i år. Denne nedgangen er selvsagt gledelig, etter noen år med stagnasjon i antall dødsulykker på vegene, men enhver drept i trafikken er en for mange. Det er dessuten fortsatt mange alvorlige ulykker der de involverte blir hardt skadd.

– For at vi skal bevege oss i retning av 0-visjonen, der ingen blir drepte eller hardt skadd i trafikken, må vi alle bidra med å kjøre rusfritt og etter forholdene, bruke bilbelte og holde fartsgrensene. Dette gjelder spesielt nå som vi går inn i en sesong med varierende og vanskelige kjøreforhold. Vi har alle et felles ansvar for å bidra til at det ikke skjer alvorlige ulykker på vegene våre, sier leder for Trafikksikkerhet i Statens vegvesen Guro Ranes.

Oversikt ved utgangen av oktober, sammenliknet med samme perioder tidligere år:

Alle tallene er foreløpige ulykkestall pr. 31.10.20

Enhet

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Endring

Fotgjenger

16

9

12

7

7

7

8

1

Sykkel

12

5

12

8

7

6

5

-1

Moped

2

0

1

1

2

0

0

0

Lett MC

2

0

1

1

1

1

2

1

MC

18

20

21

19

13

15

18

3

ATV/Traktor

4

1

9

0

2

0

0

0

Personbil

65

55

59

37

51

47

40

-7

Varebil/Bobil

2

0

3

3

4

3

1

-2

Tungbil

4

4

3

2

1

5

5

0

Buss

7

0

1

1

0

1

1

0

Annet

3

0

0

3

0

1

0

-1

SUM

135

94

122

82

88

86

80

-6

             
Uhellstype 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Endring
Møteulykker 54 29 37 32 31 31 31 0
Utforkjøring 45 34 47 24 37 27 31 4
Kryssulykke 15 7 8 5 2 3 5 2
Påkjøring bakfra 2 3 2 5 5 5 1 -4
Fotgjengerulykke 16 9 12 9 7 7 7 0
Annet 3 12 16 7 6 13 5 -8
SUM 135 94 122 82 88 86 80 -6
Hele året 147 117 135 106 108 108

 

Alder 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Endring
0-15 5 2 2 2 1 0 1 1
16-24 19 23 23 8 16 15 14 -1
25-44 24 26 28 20 19 25 17 -8
45-64 40 23 41 30 29 26 30 4
65+ 47 20 28 22 23 20 17 -3
? 0 0 0 0 0 0 1 1
SUM 135 94 122 82 88 86 80 -6

 

Kjønn 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Endring
Kvinner 36 25 21 25 22 19 13 -6
Menn 99 69 101 57 66 67 67 0
SUM 135 94 122 82 88 86 80 -6