Meny
100 millioner kroner til nye, smarte løsninger for transport i by

Publisert
15.June.2018

100 millioner kroner til nye, smarte løsninger for transport i by

Smartere transport Bodø gikk av med hovedpremien på 50 millioner kroner i konkurransen Smartere transport i Norge. Konseptet til Nordland fylkeskommune om å finne gode løsninger på både dagens og morgendagens utfordringer i byer er veldig spennende og fremtidsrettet.

Denne konkurransen er et av mange regjeringens bidrag i utviklingen av innovasjon i Norge. Og denne gangen har vi tvunget oss selv i departementet også til å tenke litt nytt sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og administrerende direktør i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Kristin Skogen Lund delte ut 100 millioner kroner til fem fylkeskommuner i konkurransen “Smartere transport i Norge”. Nordland fylkeskommune ble hovedvinneren med sitt konsept om Smartere transport Bodø. Møre og Romsdal, Oslo og Akershus, Rogaland og Hordaland var de øvrige vinnerne. Totalt 11 bidrag var med i konkurransen.

Vi er veldig fornøyd med at så mange var interessert i denne konkurransen. Det viser at det er et stort engasjement rundt om i landet i å utvikle norske byer med smartere løsninger ved hjelp av ny teknologi. Verden endres stadig raskere og vi ønsker å legge til rette for at Norge kan være et foregangsland på teknologi. Dette er ett ledd i den retningen, sier Solvik-Olsen.

Fem vinnere

Vinnerne er valgt ut av en jury, som har vært ledet av NHO-sjef Kristin Skogen Lund. Nordland fylkeskommune er vinneren av konkurransen og får 50 millioner kroner til hele sitt prosjekt. De andre fire fylkeskommunene vant 12,5 million kroner hver til delprosjekter av hele pakken som ble innsendt. Pengene skal fordeles over en tidsperiode på seks år.

Nordland fylkeskommune: 50 millioner kroner

Smartere transport Bodø

Bidraget:

kombinerer kollektivtrafikk, fly og ferge på en svært god måte og har fokus både på person- og godstransport
skisserer en ny og mer sømløs transport, med flere typer transportmidler og bruk av kompleks teknologi
beveger seg utenfor tradisjonelle rammer på en spennende og innovativ måte
fokuserer på individets behov for mobilitet
bidrar til en ny start for en ny bydel
tester ut selvkjørende busser og sammenkoplede kjøretøy
gjør sanntidsdata tilgjengelig for brukerne på deres eget språk
trekker inn befolkningen gjennom et fysisk og virtuelt by-laboratorium
bidrar til en holdningsendring og vil involverer de unge gjennom
“gameification”
bidrar til innovasjon og være skalerbart til andre steder i Norge.

Møre og Romsdal fylkeskommune: 12,5 million kroner
Utvikling av nye passasjerferjer og –båter (mulighetsstudie autonome fartøy)

Bidraget:

vil koble sammen sjø og land
vil fokusere på sjøtransport og universell utforming
vil se nærmere på hvilke muligheter autonome fartøy kan gi
har knyttet til seg relevante aktører både i akademia og i næringslivet
virker til å være spesielt innovativt

Oslo og Akershus fylkeskommune: 12,5 million kroner Pilotering av punkt-til-punktkjøring med autonome busser

Bidraget:

virker svært grundig og gjennomtenkt
bidrar til sømløse reiser for individuelle reisende
er MaaS (Mobility-as-a-Service) i praksis!
vil se på autonomi og håndtering av flåter og baksystem
vil være et godt utgangspunkt for å kunne involvere bedrifter
Rogaland fylkeskommune: 12,5 million kroner
Pilotering av autonome busser i rute (selvkjørende batterielektrisk tilbringerbuss)

Bidraget:

har et solid og gjennomtenkt opplegg
legger til rette for sømløse transporter
har god teknisk kompetanse
har en realistisk gjennomføringsevne
fokuserer på sikkerhet ved sammenkoplede kjøretøy og infrastruktur
Hordaland fylkeskommune: 12,5 million kroner
Etablering av mobilitetslaboratorium

Bidraget:

vil se på muligheter for godt samspill mellom aktører og transportformer
vil være en plattform for videre arbeid med aktiv signalprioritering og sensorbasert infrastruktur
vil engasjere innbyggerne gjennom å legge til rette for uttesting av nye løsninger
kopler interessante samarbeidspartnere og relevante miljøer