Meny
109 vogntog måtte stå etter storkontroll mot fisketransporter Foto: Statens vegvesen

Publisert
07.November.2022

109 vogntog måtte stå etter storkontroll mot fisketransporter

Onsdag og torsdag forrige uken gjennomførte Statens vegvesen en storkontroll mot vogntog med fisk i lasten. Fra 109 av disse rant det blodig fiskevann ut fra lasterommet. De måtte stå til avrenningen hadde stoppet.

– Sju av vogntogene fikk bruksforbud to ganger på samme tur, og ett vogntog fikk bruksforbud hele tre ganger på en og samme tur. Det er altfor dårlig, sier Kim Ruben Våge i Statens vegvesen.

Skaper sleipt og glatt føre

Store mengder fisk transporteres hver dag på norske veier. Fisken som fraktes ligger i kasser fylt med is. Hvis lasterommet ikke er tilstrekkelig nedkjølt, smelter isen og blodig fiskevann renner ut fra kjøretøyet. Dette skaper et sleipt og glatt føre som er trafikkfarlig. Også på sommeren skaper dette en glatt veibane, som spesielt er farlig for de som ferdes i trafikken på to hjul.

Var varslet om kontrollen

Under kontrollen denne uken ble det kontrollert fisketransport fra Malvik i Trøndelag helt ned til Jessheim i Viken. Statens vegvesen fikk dermed stoppet det meste av fisketransport disse dagene og kontrollert kjøretøyene opptil flere ganger under transporten.

– Mange av kjøretøyene som ble stoppet hadde unormalt høy kjøling på lasterommene sine. Alt fra – 26 grader til rundt – 10. Det vi normalt ser er at kjølingen står på mellom 0 og -2 grader. Første dag i kontrollen fikk vi tilbakemelding fra en sjåfør om at han hadde fått melding fra sin arbeidsgiver om at Statens vegvesen skulle ha storkontroll med fokus på avrenning denne uken. Han ble derfor oppfordret til å ha på tilstrekkelig kjøling. Statens vegvesen jobber kontinuerlig med trafikksikkerhet og rettferdige konkurransevilkår til næringen. Da er det skuffende at de oppfordres til å ha på tilstrekkelig kjøling kun fordi de ble varslet om kontrollen. For som oftest ikke er slik ellers, sier Kim Ruben Våge.

Flere sjømatbedrifter deltok i kontrollen

Både Mowi, Salmar, Sjømat Norge og Sjømatbedriftene deltok sammen med Statens vegvesen i kontrollen. I tillegg deltok også politiet.

– Det er veldig bra at oppdrettsnæringen deltok på kontrollen. Da fikk de selv se omfanget av avrenningen, hvilken utfordring den skaper, og hvor trafikkfarlig den er. At de deltok sender et sterkt signal om at det må bli en løsning på dette snart. Avrenningen kan skape potensielt mange trafikkfarlige situasjoner. Vi kan ikke vente til ulykken skjer, før vi gjør noe med det, sier Våge.

Sjømatnæringen er invitert til å delta på ny kontroll i 2023 med samme fokus på avrenning fra fisketransport.

– Ut fra konstruktive møter vi har hatt med næringen, forventer vi at det vil være en klar forbedring til 2023, sier Våge.