Meny
11 døde i trafikken i april – 6 av dem i Innlandet Det er mange fridager og utfarts-helger i mai. Guro Ranes peker på ansvaret vi har som bilførere: - Hvis vi alle bruker bilbelte, er edru, våkne og avpasser farten etter forholdene, gir vi et svært viktig bidrag til å få ned tallet på drepte og hardt skadde på veiene, sier hun. Foto: Bård Asle Nordbø/Statens vegvesen

Publisert
02.May.2023

11 døde i trafikken i april – 6 av dem i Innlandet

11 mistet livet i trafikken i april, fire flere enn i samme måned i fjor. 28 mennesker har omkommet på norske veier så langt i år.

Dette viser Statens vegvesens foreløpige ulykkestall.

– Seks omkomne i Innlandet er et høyt antall trafikkdrepte på en måned i ett fylke, sier Guro Ranes, leder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen. At to av ulykkene var med flere omkomne, forklarer antallet noe, men tragedien er alltid stor for dem som mister sine.

– I fjor opplevde vi flere ulykker med mer enn én omkommet, men det skjer heldigvis ikke så ofte. At det er to slike ulykker i ett fylke på én måned, er svært uvanlig. Alle dødsulykker undersøkes grundig for å finne svar, slik at vi kan få ulykkestallene ned og nærme oss nullvisjonen, sier Ranes.

Innlandet har flest omkomne i trafikken i år

De seks som døde i Innlandet i april, omkom alle i møteulykker. Med syv døde på veiene så langt i fylket, er det Innlandet som er hardest rammet ved utgangen av april. Rogaland har seks drepte hittil i år.

I Trøndelag omkom tre personer på veiene i april, mens det har vært én trafikkdrept i henholdsvis Møre og Romsdal og Nordland.

Ingen har så langt i år omkommet i trafikken i Oslo, Vestfold og Telemark og Agder.

Mange fridager i mai – følg med i trafikken

Det er mange fridager og utfarts-helger i mai. Guro Ranes peker på ansvaret vi har som bilførere:

– Hvis vi alle bruker bilbelte, er edru, våkne og avpasser farten etter forholdene, gir vi et svært viktig bidrag til å få ned tallet på drepte og hardt skadde på veiene, sier hun.

Nullvisjonen – ingen skal dø eller bli hardt skadet i trafikken

Trafikksikkerhetsarbeidet i Norge er basert på en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte og hardt skadde i veitrafikken – nullvisjonen.

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei er en plan for trafikksikkerhetsarbeidet i Norge med 179 målrettede tiltak. Den er et samarbeid mellom Statens vegvesen, politiet, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Trygg Trafikk, fylkeskommunene og åtte storbykommuner, samt mange andre offentlige aktører og interesseorganisasjoner.

Ambisjonen i Nasjonal transportplan er maksimalt 350 drepte og hardt skadde i 2030, hvorav maksimalt 50 drepte. Ingen skal omkomme i vegtrafikken i 2050.

Trafikkdrepte fordelt på fylke ved utgangen av april

Fylke 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022* 2023*
Viken 19 9 8 2 4 7 9 4 3 2
Oslo 2 0 1 1 1 0 1 0 2 0
Innlandet 1 1 5 2 3 6 4 3 3 7
Vestfold og Telemark 3 2 4 1 1 1 5 2 0 0
Agder 1 5 0 1 4 2 1 0 1 0
Rogaland 3 1 4 3 1 0 1 0 6 6
Vestland 4 2 6 4 2 3 0 1 0 1
Møre og Romsdal 1 1 0 1 2 4 0 1 0 3
Trøndelag 2 1 8 4 2 1 3 1 1 4
Nordland 3 1 1 3 2 3 4 0 2 2
Troms og Finnmark 0 4 3 1 2 2 2 4 0 3
SUM 39 27 40 23 24 29 30 16 18 28

 Dødsulykker fordelt på uhellstype ved utgangen av april

Uhellstype 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022* 2023*
Møteulykker 17 12 20 11 14 12 16 9 8 15
Utforkjøring 8 8 13 2 6 8 6 3 4 5
Kryssulykke 4 2 2 0 1 2 2 1 1 0
Samme kjøreretning 2 2 1 2 0 1 1 0 1 0
Fotgjengerulykke 8 3 3 5 3 6 5 3 1 5
Annet 0 0 1 3 0 0 0 0 3 3
SUM 39 27 40 23 24 29 30 16 18 28
Hele året 147 117 135 106 108 108 93 80

* 2022 og 2023- tallene er foreløpige tall