Meny
110 omkom i trafikken i 2019 Foto: Colourbox

Publisert
06.January.2020

110 omkom i trafikken i 2019

110 omkom i trafikken i 2019, dette er to flere enn i fjor. I desember mistet 14 personer livet i trafikken som er mer enn en dobling fra desember i fjor hvor 6 personer omkom.

Antallet omkomne for de tre siste årene ligger på samme nivå og viser stabilitet på mellom 106 og 110 omkomne.

– Før desember hadde vi et lite håp om at 2019 kunne bli et år med færrest omkomne i trafikken noensinne. Dessverre ble desember en langt dystrere måned i trafikken enn forventet og vi er fortsatt langt unna nullvisjonen om at ingen skal omkomme eller bli hardt skadet i trafikken. Vi må derfor styrke innsatsen betydelig innen trafikksikkerhetsarbeid i årene som kommer. Det er langt igjen før vi er der vi skal være, sier direktør i Trygg Trafikk Jan Johansen.

Ingen barn døde

2019 er likevel spesielt gledelig på en måte. Det er første gang ingen barn under 16 år har mistet livet i trafikken siden Trygg Trafikk ble opprettet i 1956.

– At ingen barn har omkommet i trafikken dette året, er fantastisk. Barn er sårbare og utsatt i trafikken og tidligere omkom svært mange barn både langs veien og i bilen. Nå sikrer vi barna våre bedre i bil og de er tryggere langs skoleveien. Det gjøres også et stort og viktig arbeid i skoler og barnehager for å lære barn hvordan de bør oppføre seg i trafikken, sier Johansen.

Mange ulykker med tunge kjøretøy

I nesten hver tredje dødsulykke i 2019 er tunge kjøretøy involvert. Det betyr at tunge kjøretøy har vært involverte i 36 av dødsulykkene i fjor. Dette er det høyeste antallet de siste fem årene. Tallene viser også at flesteparten av ulykkene med tunge kjøretøy skjer i på starten og slutten av året.

– Det er mange tunge kjøretøy på veiene og dette kommer bare til å øke i tiden framover. Ulykkesanalysene viser at det ofte ikke er sjåføren i det tunge kjøretøyet som har skyld i ulykken, og derfor må vi bilister være ekstra oppmerksomme. Skulle du havne over i motsatt kjørefelt, har du ingen ting å stille opp med hvis du møter et vogntog, sier Johansen.

Godstransporten skal fram over hele landet uavhengig av veistandarden. Vinterhalvåret er ofte preget av vanskelige kjøreforhold. Manglende brøyting og generelt vanskelig føre gjør det utfordrende å ferdes på veiene. Godt vedlikehold på vinterstid er viktig for å forebygge ulykker med tunge kjøretøy.

– Store deler av det norske veinettet består av smale og svingete veier uten midtdeler. Personbiler i dag er ikke konstruert for å kunne stå imot en frontkollisjon med et tungt kjøretøy. Legg alltid inn ekstra gode marginer og unngå å ta risiko. Hold farten nede og ha god avstand til bilen foran deg, sier Johansen.

Flest ulykker i Nordland

Så mange som 16 personer har mistet livet i trafikken i Nordland i 2019. Det er voldsom økning fra 2018 da fem personer omkom.

– Tallene for Nordland er bekymringsfulle. Økningen fra året før er alvorlig. Nordland har mange smale og svingete veier av dårlig standard og det er det nødvendig med tiltak både når det gjelder infrastruktur for å heve veistandarden, men også at den enkelte sjåfør tar sine forholdsregler, sier direktøren.

I fylkene Oslo, Aust-Agder, Rogaland og Buskerud har tallene på omkomne ikke vært så lave som i 2019 de siste 20 år.

– Det vil være svingninger i tallene mellom fylkene, men det er gledelig at så befolkningstunge fylker som Oslo og Rogaland har nedgang i ulykkestallene sine, avslutter Johansen.

Statistikk:

I 2019 omkom 79 menn og 31 kvinner. Det betyr at over 71 prosent av de omkomne var menn. Dette er i tråd med gjennomsnittet de siste 10 år.

Dødsfall i trafikken øker mest i aldersgruppen 25-44, mens det er størst nedgang i gruppen 45-64 år.

I 2019 var det dobbelt så mange bilpassasjerer som omkom enn året før. Det er likevel fortsatt flest bilførere som dør i trafikken. Det har ikke vært noen dødsulykker på moped i 2019, og det har ikke skjedd siden 2010.