Meny
13,5 tonn overlast resulterte i kjøreforbud og et vektgebyr på 65 000 kroner Vegvesenets kontroll av dette kjøretøyet viste en overvekt på 13,5 tonn. Det resulterte i et gebyr på 65.000 kroner. Foto: Statens vegvesen / Bjørn Lillevolden


Tekst
Bjørn Lillevolden Vegnett

Publisert
06.September.2019

13,5 tonn overlast resulterte i kjøreforbud og et vektgebyr på 65 000 kroner

De siste to ukene har Utekontrollseksjonen i Statens vegvesen (Region øst) utstedt 35 overlastgebyrer og gitt kjøreforbud for tungbiler som frakter masse fra Oslo-området til deponier på Romerike.

– Tungbiler med overlast kjører lange strekninger på veier som fra før er belastet med stor trafikk, sier Thor Ringstad, fagleder i Statens vegvesen, og legger til at de er bekymret både for trafikksikkerhet og slitasje på veiene.

Dette dreier seg særlig om tungbiler som frakter masse til deponier på Romerike, og de siste dagene har kontrollørene skrevet ut vektgebyrer på flere hundre tusen kroner.

Økonomiske motiver

– Vi har den siste tiden fulgt ekstra godt med på transport av blant annet «uren» masse til deponier, fordi påfallende mange av tungbilene som fraktet dette hadde betydelig overlast. Det er mistanke om at det er økonomiske motiver bak dette, blant annet at transportbransjen kalkulerer med at det ikke er kontroll over alt – hele tiden.  Jo flere tonn per lass – desto bedre betalt, sier Ringstad.

– Tungbiler med overlast kjører lange strekninger på veier som fra før er belastet med stor trafikk, forteller Thor Ringstad, fagleder i Statens vegvesen. Foto: Bjørn Lillevolden

Verstingen hittil er en lastebil og henger med 13,5 tonn overlast – noe som resulterte i kjøreforbud og et vektgebyr på 65 000 kroner. I tillegg fikk sjåføren 8 000 kr i gebyr for manglende bombrikke.

Du tror det ikke før du har sett det

– Kontrollørene våre ser og opplever det meste av mulige og nesten umulige tilfeller og hendelser. I vår region er det de siste dagene blant annet meldt om juks med kjøre- og hviletid, antatt bevisst overlast, kjøring med biler i ekstrem dårlig teknisk stand og dårlige bremser. Du tror det ikke før du har sett det, sier Ringstad, og nevner et par eksempler fra de siste ukers kontroller.

Juks med kjøre- og hviletid

Eieren av en polsk tungbil hadde koblet en såkalt Kitas-giver til den digitale fartsskriveren, det vil si at sjåfør eller bileier ved hjelp av denne kan manipulere den digitale fartsskriveren til å registrere hviletid selv om bilen er på veien.

– Etter avsløring av jukset, ble bilen satt på verksted for å få montert ny fartsskriver. Politiet utsteder bot til firmaet som eier bilen, erfaringsmessig ligger en slik bot på 50 000 kr. I tillegg vil bilen bli stående noen dager i påvente av time på verksted for montering av fartsskriver. Vi har valgt å ikke anmelde fører, da vi ikke kan bevise at han har benyttet seg av jukseutstyret, sier Ringstad.

Tilhengeren veide 4 600 kg mot lovlig 2 000 kg = overlast på 2 600 kg. I tillegg var den så baklastet at den fikk et negativt kuletrykk på ca. 230 kg. Foto: Statens vegvesen

I de mest avanserte utgavene kan den digitale fartsskriveren manipuleres med Kitas-giveren via en fjernkontroll. I verste fall kan sjåføren kjøre så lenge vedkommende orker og likevel få kjøre- og hviletid registrert.

Kitas-giveren er fullt lovlig del av den digitale fartsskriveren og er et printkort for styring av registreringsfunksjonen. I hendene på folk med onde hensikter, kan du forstyre kretskortet ved å lodde inn en eller to ekstra ledninger som via en fjernkontroll kan styres til å gi et strømbrudd som  «forvirrer» og manipulerer den digitale  fartsskriveren til å registrere hvile når tungbilen i realitet kjører mil etter mil i timevis. Dermed kan en tungbilsjåfører eksempelvis kjøre 24 timer i ett strekk og allikevel få registrert pålagt kjøre- og hviletid i fartsskriveren.

– Våre kontrollører har knekt koden for hvordan vi skal kunne avsløre dette, noe som skjer jevnlig, men det er mange slike biler i omløp og noen slipper unna, forteller Ringstad.

– En politipatrulje ba oss om å veie en varebil med tilhenger som de hadde stoppet langs E6. Vekten viste at tilhengeren veide 4 600 kg mot lovlig 2 000 kg = overlast på 2 600 kg. I tillegg var den så baklastet med rør at den fikk et negativt kuletrykk på ca. 230 kg. Sjåføren var på vei fra Buskerud til Nordland, forteller Ringstad.

I varerommet ble det funnet en motorsykkel. Denne skulle leveres i Trøndelag, og rørene skulle leveres i Nordland. Ettersom dette er et ordinært transportoppdrag, utløser det krav til løyve og kjøre- og hviletid – noe som ikke kunne framvises. I tillegg var bilen i svært dårlig stand, og den hadde falske skilter. Sjåføren ble fratatt førerkortet.