Meny
2017: Bilistene betalte 10,2 milliarder kroner i bompenger

Publisert
02.May.2018

2017: Bilistene betalte 10,2 milliarder kroner i bompenger

Foreløpige tall fra 2017 viser at driftskostnadene fortsetter å gå ned, mens bompasseringene og inntektene økte sammenlignet med året før.

– Resultatene så langt viser at bompengeselskapene følger den samme trenden som i 2016; til tross for at bompasseringene og inntektene økte, klarte selskapene å redusere driftskostnadene ytterligere, sier Åge Jensen, avdelingsdirektør i Vegdirektoratet.

Han understreker at selskapene har klart å effektivisere driften ytterligere, men påpeker at dette kun er foreløpige tall og at det er vanskelig å peke på spesielle tiltak som ble satt i gang før de endelige tallene foreligger på slutten av året.

Foreløpige nøkkeltall for 2017 sammenlignet med 2016

Bompasseringene økte fra 638 til 654 millioner, en økning på 16 millioner
Passeringsinntektene økte fra 9,6 til 10,2 milliarder kroner
Driftskostnadene gikk ned fra 749 til 730 millioner kroner
Brikkeandelen økte fra 77,1 til 78,3 prosent.
Total lånegjeld var på 55,3 mot 51,9 milliarder kroner
Effektiv gjennomsnittlig lånerente inklusive rentesikringer var på 2,74 prosent mot 3,10 prosent året før.

63 bompengeprosjekter krevde inn bompenger i 2017, hvorav seks på ferjer. Innkrevingen ble avsluttet for tre prosjekter, mens fire nye startet opp og en ble utvidet. Ved årsslutt hadde 82 bompengeprosjekter totalt blitt vedtatt av Stortinget. 22 av disse hadde ikke startet opp innkreving.

Dette er foreløpige tall som baserer seg på bompengeselskapenes rapportering i slutten av februar i år. Flere av selskapene hadde da ikke avsluttet sine regnskap for 2017. Mer detaljerte tall vil være klare i forbindelse med endelig rapportering fra bompengeselskapene. Det vil først være klart ved årsskiftet 2018/2019.