Meny
2023: Dobling i salg av elektriske lastebiler 2023 har vist at det snart er mulig å elektrifisere mesteparten av transporten i Norge - også tungtransporten. Bilene er her, og nå kommer etter hvert også ladenettverket. Foto: Norsk elbilforening

Publisert
05.January.2024

2023: Dobling i salg av elektriske lastebiler

Nå ruller over 1100 elektriske lastebiler på norske veier. Hele 12,3 prosent av alle nye lastebiler var elektriske i fjor, viser tall fra Opplysningskontoret for veitrafikken.

– 2023 har vist oss at det snart er mulig å elektrifisere mesteparten av transporten i Norge – også tungtransporten. Bilene er her, og nå kommer etter hvert også ladenettverket, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Totalt ble det solgt 704 elektriske lastebiler i 2023. Det er dobbelt så mange som i 2022 og hele 11 ganger så mange som i 2021.

Utslipp fra veitransporten står for 18 prosent av de totale klimagassutslippene i Norge, så dette er også gode nyheter for klimaet.

Det er ikke bare salgsandelen som gir grunn til å juble. 2023 var også året da både rekkevidden, utvalget og ambisjonene økte.

– Denne raske utviklingen er svært gode nyheter for tungtransportens omstilling til nullutslipp, sier Christina Bu.

Elektrisk også for langtransporten

De første elektriske lastebilene var hovedsaklig beregnet på lokaltransport, og hadde begrenset rekkevidde.

I 2022 og 2023 har utviklingen eksplodert, og rekkevidden til enkelte av lastebilene er allerede oppe i 600 kilometer.

Mens de elektriske lastebilene tidligere var ombygde diesel-lastebiler, så har flere produsenter nå kommet i gang med serieproduksjon. Det vil kunne bidra til reduserte kostnader og smartere design.

Enova har fått en tung og viktig oppgave

I 2023 fikk bedrifter for første gang støtte fra Enova til å bygge ladestasjoner for tunge kjøretøy. I første omgang gjaldt dette ladere på eget depot.

I løpet av året ble det også klart at offentlig tilgjengelig ladestasjoner for tungtransport kunne få støtte gjennom programmet «Underveislading for tunge kjøretøy». I desember fikk hele 19 ladestasjoner i Sør-Norge støtte i første tildelingsrunde. I de neste rundene vil også ladestasjoner i Nord-Norge prioriteres.

I tillegg har Enova for første gang fått et salgsmål knyttet til virkemiddelbruken. Den økte bevilgningen på 285 millioner kroner skal styrke støtteordningene for tunge nullutslippskjøretøy med sikte på en økning fra 10 til 20 prosent. Enova skal også sikre at støtteprogrammene gir forutsigbarhet for bedriftene.

100 prosent på nullutslipp eller biogass i 2030

På tampen av fjoråret ble det klart at salgsmålet for nullutslippslastebiler oppjusteres fra 50 til 100 prosent i 2030, etter at regjeringen og SV ble enige om statsbudsjettet for 2024.

– Dette var en viktig seier for Elbilforeningen i 2023 og nå ligger alt til rette for et raskt og effektivt grønt skifte i tungtransporten, sier Christina Bu.