Meny
23 prosjekter får Enovastøtte til bedriftsladere for lastebiler Foto: Enova

Publisert
21.September.2023

23 prosjekter får Enovastøtte til bedriftsladere for lastebiler

23 prosjekter får i alt 39,1 millioner kroner i Enovastøtte for å bygge ladestasjoner for tunge kjøretøy. Dette er tredje runde med konkurranse for dette støtteprogrammet. Ladestasjonene skal være ferdig utbygd og i drift i løpet av våren 2025.

– Enova støtter de som går foran og det er svært gledelig å se interessen for bedriftslading for tyngre kjøretøy. Utslippene fra tungtransporten må ned og dette viser at markedet tar omstillingen til nullutslipp på alvor, sier markedssjef Marie Tranaas Skjærvik i Enova.

Ønsker flere tunge elektriske kjøretøy

Formålet med støtteprogrammet er å stimulere til økt kjøp og bruk av tyngre elektriske kjøretøy. Satsingen skal legge til rette for varige markedsendringer gjennom tidsavgrenset støtte til utbygging av dedikert ladeinfrastruktur. Støtten skal stimulere til økt innfasing av tunge elektriske kjøretøy ved å redusere barrieren for investering og dermed øke konkurransekraft for det elektriske alternativet i markedet. Det gjenstår fortsatt en søknadsfrist i 2023 og planlagt varighet på programmet er inntil 2 år.

116 nye ladepunkt

Støtteprogrammet er rigget som en konkurranse der de selskapene som etablerer mest kW pr. støttekrone, får støtte av Enova. I denne søknadsrunden kom det inn sterke søknader og det var konkurranse om midlene. Søknader som hadde kostnadseffektivitet på 2100 kr/kW eller bedre, ble innvilget støtte. Totalt utgjorde dette 23 prosjekter med 116 ladepunkt.