Meny
29 nye prosjekter får Enovastøtte til bedriftsladere for lastebiler Enova tildeler støtte til i alt 29 prosjekter landet over i den første søknadsrunden til bedriftslading for lastebiler i 2024. Foto: Enova SF/Ane Lill Nerbøvik

Publisert
31.January.2024

29 nye prosjekter får Enovastøtte til bedriftsladere for lastebiler

29 nye prosjekter får i alt 32,6 millioner kroner i Enovastøtte for å bygge ladestasjoner for tunge kjøretøy. Dette er femte runde med konkurranse for dette støtteprogrammet. Ladestasjonene skal være ferdig utbygd og i drift før høsten 2025.

-Støtteprogrammet fra Enova til bedriftslading er et viktig virkemiddel for en rask innfasing av tunge elektriske kjøretøy, og vi er takknemlige for støtten til tre prosjekter, sier Ole Johannes Tønnessen, daglig leder i Uno-X E-Mobility Norge AS.

Selskapet er en av støttemottakerne i denne utlysningsrunden, og skal nå etablere ladere for Norsk Kylling AS i Orkland, Leiv Sand Transport AS på Levanger og Norske Närko AS på Vestre Toten.

Se kart over alle selskap som ble innvilget støtte i femte runde av konkurransen her.

Ønsker flere tunge elektriske kjøretøy

Formålet med støtteprogrammet er å stimulere til økt kjøp og bruk av tyngre elektriske kjøretøy. Satsingen skal legge til rette for varige markedsendringer gjennom tidsavgrenset støtte til utbygging av dedikert ladeinfrastruktur.

Støtten skal stimulere til økt innfasing av tunge elektriske kjøretøy ved å redusere barrieren for investering, og dermed øke konkurransekraft for det elektriske alternativet i markedet. Det var fire søknadsfrister i 2023 og dette var den første av fire søknadsfrister i år.

116 nye ladepunkt

Støtteprogrammet er rigget som en konkurranse der de selskapene som etablerer mest kW per støttekrone får støtte av Enova.

Søknader som hadde kostnadseffektivitet på 2 100 kr/kW eller bedre, ble innvilget støtte i denne runden. Totalt utgjorde dette 29 prosjekter med 116 ladepunkt.

Hva grensen blir i neste runde vil avhenge av søknadene som kommer inn.

I de fem utlysningsrundene er det nå til sammen gitt støtte til 118 prosjekter og 621 ladepunkter.

Mer informasjon om støttetilbudet finnes på programsidene.