Meny
30 millioner kroner til havteknologi

Publisert
06.March.2018

30 millioner kroner til havteknologi

Sjømatbedrifter og maritime bedrifter over hele landet kan søke om penger til å teste ny teknologi og nye løsninger.

– Norge er en av verdens største og mest avanserte skipsfartsnasjoner. Havet byr på store muligheter, og er viktig når vi skal bygge et bærekraftig velferdssamfunn. Derfor legger vi nå til rette slik at flere kan teste og demonstrere ny havteknologi, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Innovasjon Norge lyser ut 30 millioner kroner til pilotering og demonstrasjon av ny teknologi, systemer og prosesser. Utlysningen retter seg mot bedrifter i maritim og marin næring.

– Vi er verdens nest største eksportør av fisk og sjømat. Dessuten har vi en leverandørindustri helt i verdensklasse. Vi vet at mange har behov for å teste nye løsninger. Jeg håper mange bedrifter vil benytte seg av denne muligheten og søke om støtte, sier fiskeriminister Per Sandberg (Frp).

Forventer å få mange spennende søknader

Regjeringen bevilget penger til satsingen i 2018-budsjettet. Innovasjon Norge har utarbeidet utlysningen i samarbeid med Forskningsrådet, som også vil delta i det videre arbeidet. Alle søknader vil bli vurdert av Innovasjon Norge og av et fagpanel.

– Vi har stor tro på marin og maritim næring og vi forventer å få mange spennende søknader. Prosjektets nyhetsgrad, markedsmuligheter, og samarbeid mellom bedrifter og forskningsinstitusjoner er noe av det vi vil legge vekt på i utvelgelsen av prosjektene som mottar støtte, sier divisjonsdirektør for bærekraft Inger Solberg i Innovasjon Norge.

Søknadsfristen er 1. juni.Du kan lese mer om utlysningen her.