Meny
35 nye stillinger skal sikre bedre kontroll på veien Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård på kontroll av transportbransjen på Risløkka trafikkstasjon i Oslo i februar. Foto: Kristoffer Rød-Lindberg/ Samferdselsdepartementet

Publisert
21.February.2023

35 nye stillinger skal sikre bedre kontroll på veien

– Norske veier skal være trygge, også som arbeidsplasser for sjåfører. Derfor la i høst regjeringen fram en egen handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren. Vi fulgte opp med 40 millioner kroner i årets statsbudsjett, og allerede denne våren brukes noen av disse midlene til å ansette 32 nye mennesker som skal styrke kontroll- og tilsynsvirksomheten i Statens vegvesen. Ytterligere tre stillinger er planlagt. Det er et viktig grep for å få de useriøse aktørene bort fra norske veier, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Handlingsplanen mot sosial dumping i transportsektoren ble lagt frem i slutten av oktober. Planen inneholder 39 tiltak, som sammen skal bidra til å fremme seriøsitet i transportbransjen, like konkurransevilkår mellom næringsaktørene og sørge for at de som jobber i transportsektoren har trygge arbeidsplasser og arbeidsvilkår i tråd med norske standarder og verdier.

I statsbudsjettet for 2023 ble det satt av 40 millioner kroner til oppfølging av handlingsplanen mot sosial dumping i transportsektoren. Disse midlene går nå til å ansette 35 personer som skal jobbe med kontroll og tilsyn i Statens vegvesen.

– Det haster med å få bedre arbeidsvilkår i transportsektoren. Derfor er jeg glad for at vi allerede nå har lyst ut stillinger slik at vi kan få styrket kontrollvirksomheten langs veien, sier Nygård.

I løpet av våren skal minst 32 av de 35 nye medarbeidere ansettes. Statens vegvesen har allerede ute 18 stillingsutlysninger som kontrollører og tilsynsmedarbeidere flere steder i landet, blant annet i Fauske, Molde, Tønsberg, Odda, Lærdal, Lanner, Lillestrøm, Lillehammer, Kongsvinger, Tynset, Steinkjer, Åndalsnes, Gjørvik, Billingstad, Stavanger, Drammen, Ørje og Jessheim.