Meny
40 000 kvm fusjon i fjellveggen

Publisert
05.March.2015

40 000 kvm fusjon i fjellveggen

Skanlog kjøpte opp VSD Logistics i 2012, men selskapene ventet likevel to år med samlokalisering i det 40 000 kvadratmeter store fjell-lageret på Ulven i Oslo.

Med oppkjøpet utvidet de samtidig tjenestetilbudet innen 4pl. Hvilket betyr at kundekretsen kan outsource flere tjenester og etter sigende rette ytterligere fokus mot sin kjernevirksomhet.

Lager – og logistikkselskapet Skanlog manifesterte seg som et av Skandinavias ledende virksomheter innen ekstern lagring av vin og brennevin, med oppkjøpet av VSD Logistics i 2012.

-Vi er spesialisert innenfor både tredjepartslogistikk (3pl) og fjerdepartslogistikk (4pl), og sistnevnte gjør seg gjeldende særlig når det kommer til tjenester rettet mot vin, brennvin og andre alkoholholdige drikkevarer. Her er vi blitt virkelig store, og er gjennom våre kunder en av de største distributørene til Vinmonopolet, understreker Commercial Manager i Skanlog, Ann Marita Storholm.

Virksomheten har for øvrig flere strategisk plasserte lagre i Skandinavia, og eier i tillegg en egen tappelinje for vin i Danmark.

-Vi har muligheten til å benytte det danske lageret som mellomlager for kunder lokalisert i andre deler av Skandinavia, noe som kan generere positive synergier både for oss og kundene, forteller Storholm.

Større kapasitet

Sammenslåingsprosessen har foregått gradvis over de siste to årene. I februar overtok Skanlog driften av lageret på Ulven og samlokaliserte sin virksomhet her. Oppkjøpet av VSD Logistics har gitt virksomheten større kapasitet til å tilby mer komplette 4pl-pakker, med outsourcing av vareflyt, lagerstyring, myndighetsrapportering og faktureringsløsninger.

-Vi administrerer et omfattende tjenestetilbud og påtar oss følgelig det kunden trenger av støttefunksjoner innen lager og logistikk. Med 4pl-kompetansen vår har vi avdelinger på kontoret som utfører alt fra innkjøp, koordinerer ekstern transport, kundeservice og fakturering. Vårt harmoniserte IT-system kontrollerer og følger opp hele prosessen fra varen hentes hos produsent til den går ut til våre kunders kunder. På den måten har vi god oversikt over alle ledd i prosessen, forklarer Storholm.

Diversifisert kundekrets

Til tross for at Skanlog over de senere årene har styrket sin posisjon innen 4pl og drikkevarer, har de tradisjonelt markert seg innenfor ordinære 3pl-løsninger. Og det akter de å fortsette med.

-Innen 3pl har vi lenge lagret sportsutstyr, helsekost, dagligvarer, reklamematerialer og annet. Vi skreddersyr løsninger for de fleste, med unntak av varer som krever fryselagring, påpeker Arnfinn Svensli, leder for 3pl-segmentet hos Skanlog.

I deres 40 000 kvadratmeter store lager, er varene plassert flere etasjer under bakken. Lageret er i stor grad automatisert med blant annet 24 automatkraner og et tilsvarende antall automatiske trucker som fordeler varene på de 24 000 pallplassene.

-Denne delen av lageret er også godt egnet til hel pall inn og ut. Lageret er i tillegg innredet med ytterligere 10 000 tradisjonelle pallplasser og flere tusen plukklokasjoner, supplerer han.

Svensli peker videre på flere fordeler ved outsourcing til spesialiserte lagervirksomheter.

-Selskapet får variable kostnader, noe som gjør outsourcing mer fleksibelt samtidig som kunden blir mindre sårbar for endringer i markedet, da man kun betaler for det man lagrer. Man unngår høye, faste utgifter til egen drift. De sparer penger på å slippe krevende administrasjonsoppgaver, og kan i stedet konsentrere seg om marked og salg. Man minimerer risiko med mindre ansvar. Når kapasitet frigjøres kan man rette mer fokus mot kjernevirksomheten, mener Svensli.