Meny
70 nye batterielektriske busser til Oslo neste år

Publisert
13.April.2018

70 nye batterielektriske busser til Oslo neste år

70 batterielektriske busser fases inn i drift i Oslo i 2019. En stadig grønnere kollektivtransport vil sette sitt preg på Oslo, som er europeisk miljøhovedstad neste år. Unibuss, Nobina og Norgesbuss skal anskaffe og kjøre de nye elektriske bussene på totalt 13 bussruter i Oslo.

Jeg er opptatt av å gjøre det attraktivt å reise miljøvennlig og la bilen stå. At vi i 2019 får hele 70 nye flotte elbusser på de tunge bussrutene i Oslo vil bidra til renere luft, mindre støy, og ikke minst en enda mer behagelig reise. Jeg gleder meg stort og dette blir en flott markering av Oslos år som Europas miljøhovedstad, sier miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg.

På Europakartet

Som europeisk miljøhovedstad i 2019 vil Oslo vise frem et miljøvennlig kollektivtilbud der elbussene setter sitt preg på hovedstaden. Oslo vil neste år med sin storsatsing på elbusser, plassere seg på Europakartet. Denne bestillingen er stor i europeisk sammenheng, og Oslo får den største flåten av elektriske leddbusser i Norden. Med de seks elbussene som allerede kjører i pilot, vil Oslo i 2019 ha totalt 76 elbusser, hvorav 52 er leddbusser.

Utslippsfritt i 2028

I år feirer Ruter sitt tiårsjubileum, og konstaterer rekordmange reisende i inngangen til jubileumsåret. Hele 371 millioner påstigninger med buss, trikk, T-bane, tog og båt ble gjennomført. Det var en økning på 5,9 prosent, som også betyr færre personbilreiser og lavere utslipp. I løpet av de neste ti årene har Ruter som mål at kollektivtransporten i hovedstadsområdet skal være utslippsfri. Det innebærer en omlegging av alle busser, båter og spesialtransporten.

– Ved å sette inn 70 elbusser i ordinær drift neste år, tar Ruter sammen med Unibuss, Norgesbuss og Nobina et viktig steg på veien mot en utslippsfri kollektivtransport. Dette er et resultat av en politisk satsing på miljøtiltak og en felles vilje til å få på plass fremtidsrettet og utslippsfri kollektivtransport raskest mulig. Å få flere elbusser i drift vil gi oss alle verdifull læring, og det trenger vi når vi fremover skal iverksette busskontrakter med 100 prosent utslippsfritt materiell, sier administrerende direktør i Ruter Bernt Reitan Jenssen.

Benytter endringsordrer for å øke innfasingshastigheten

For å etablere en større flåte med elbusser i Oslo og opparbeide nødvendig erfaring for alle involverte parter, har Ruter inngått avtale med Unibuss, Nobina og Norgesbuss. Hensikten er å bytte ut dieselbusser med elbusser raskere enn kontraktene tilsier ved å ta i bruk endringsordrer på eksisterende kontrakter. Startskuddet for elektrifiseringen gikk i november i fjor, da den toårige piloten med seks elbusser startet opp på linje 31, 60 og 74. Det er de samme busselskapene som er med på denne storsatsingen på elektriske busser.

Nordens største flåte med elektriske leddbusser

I løpet av våren 2019 setter Unibuss totalt 40 nye elbusser i trafikk i Oslo. Selskapet kjøper inn 30 elektriske leddbusser, som skal kjøre på linje 20, 21, 28, 34, 37 og 54 i Indre by i Oslo. Bussene skal lades på bussgarasjen på Alnabru.

I tillegg anskaffer Unibuss ytterligere ti elbusser som settes inn på linje 74. På denne linjen kjører det i dag to elektriske busser i pilotdrift. Denne linjen blir dermed helelektrisk. Bussene skal fortsatt lades ved hjelp av pantograf, såkalt underveislading, på endeholdeplassene på Mortensrud og i Vika.

Unibuss kjører over 60 prosent av all busstrafikk i Oslo, og det er viktig for oss å jobbe for et bedre miljø i hovedstaden. Med denne betydelige satsingen, vil vi se en sterk nedgang i utslipp av skadelige avgasser. Vi har nå plassert Oslo tydelig på kartet som miljøhovedstad, sier Øystein Svendsen, administrerende direktør i Unibuss, som ser frem til et videre godt samarbeid med Ruter.

Mer elektrisitet på Norges mest brukte busslinje

Linje 31 har som Norges mest trafikkerte busslinje 50 000 passasjerer per dag. Norges to første elektriske leddbusser kjører mellom Grorud og Snarøya i dag, og i løpet av våren neste år kommer det etter planen 20 nye elektriske leddbusser på denne linjen. Disse lades på bussanlegget på Jernkroken.

I Nobina er vi både stolte og glade for å sette et enda grønnere preg på Oslo i samarbeid med Ruter. Oslo vil få den største flåten av elektriske leddbusser i Norden, og vi vil med denne satsingen på linje 31 tilby nærmere 50 000 passasjerer elektriske, stillegående og utslippsfrie reiser hver dag, sier Nobinas administrerende direktør Jan Volsdal.

Linje 60 blir helelektrisk

Norgesbuss vil sette inn ti elbusser på linje 33, 60, 62, 63 og 66 våren 2019. På linje 60 mellom Vippetangen og Tonsenhagen kjører det to elbusser i pilot fra før. Denne linjen blir nå helelektrisk, og bussene vil lade via pantografen på Vippetangen. I tillegg blir det depotlading på bussgarasjen i Persveien.

– Norgesbuss er godt fornøyd med at Ruter satser på elektrifisering av bussene i høyt tempo, og at vi får muligheten til å innføre ytterligere ti batterielektriske busser. Bussene er nullutslippsbusser og vil driftes med 100 prosent fossilfri elektrisitet. Dette gir et godt bidrag til mer miljøvennlig kollektivtransport, med lavere støynivå og en enda bedre kundeopplevelse, sier administrerende direktør Atle Rønning i Norgesbuss.

Elektrifisering billigere på sikt

Kostnadsrammen på å sette inn 70 elbusser med tilhørende infrastruktur er på inntil 850 MNOK i perioden 2019-2029. I denne summen ligger merkostnad for anskaffelse og drift av elbuss, infrastruktur til lading og strøm, i tillegg til omstillingskostnader knyttet til at ny teknologi tas i bruk.

Omlegging til utslippsfrie løsninger koster foreløpig mer fordi elbussene er dyrere å kjøpe inn. Dette kostnadsbildet er i kontinuerlig endring ettersom markedet kan tilby stadig bedre batterier med lenger rekkevidde til en stadig lavere pris. I rapporten «utslippsfri kollektivtransport i Oslo og Akershus» har Ruter beregnet at spesialtransporten kan bli utslippsfri i 2022, båtene i 2024 og hele bussflåten i 2028. Beregningene er basert på når kontrakter skal fornyes, kompetanse som kreves for å gjennomføre omstillingen, tilgjengelig utslippsfritt materiell på markedet, samt kostnader på materiell og infrastruktur.

Fakta om utslippsfri kollektivtransport i Oslo og Akershus Gjennomførte tiltak:

Trikk og T-bane går i dag på sertifisert strøm, og er helelektrisk.
Fem hydrogenbusser har vært i drift siden 2012.
Ti elektriske minibusser ble satt i drift på Romerike i august 2017, trolig som verdens første.
Seks elbusser i Oslo er allerede på plass, og inngår i en toårig pilot siden november 2017:
Nobina har to 18 meters batterielektriske leddbusser på linje 31. Leddbussene har en batterikapasitet på 270 kWh. Bussene lades på depot med 80kW på Jernkroken.
Unibuss har to 12 meters batterielektriske busser fra Solaris på linje 74. Bussene har en batterikapasitet på 75 kWh, og hurtiglades på cirka 5-8 minutter med 300kW via pantograflademast fra Siemens på endestopp på Mortensrud og vedlikeholdslading på depot på Klemetsrud. Pantograflademast skal også etableres på endestopp i Vika.
Norgesbuss har to 12 meters batterielektriske busser fra Solaris på linje 60. Bussene har en batterikapasitet på 125 kWh. Hurtiglading i 6-10 minutter med 400kW via pantograf på bussen levert av Schunk. Eko Energetyka har levert ladepunktet på Vippetangen.
Samlet kostnadsramme for de toårige pilotene er på 43 millioner kroner totalt.

Planlagte tiltak våren 2019:

Våren 2019 planlegges det med 70 nye elbusser i Oslo, som settes inn følgende linjer:
Linje 20: Skøyen – Galgeberg
Linje 21: Tjuvholmen – Helsfyr T
Linje 28: Fornebu Vest – Helsfyr T
Linje 31: Fornebu – Grorud
Linje 33: Filipstad – Ellingsrudåsen T
Linje 34: Tåsen – Ekeberg hageby
Linje 37: Nydalen T – Helsfyr
Linje 54 – Tjuvholmen – Kjelsås stasjon
Linje 60: Vippetangen – Tonsenhagen (blir helelektrisk)
Linje 62: Grorud T – Ammerud Ring
Linje 63: Grorud T – Romsås Ring
Linje 74: Jernbanetorget – Mortensrud T (blir helelektrisk)
Det gjennomføres endringsordrer på følgende kontrakter for å fase inn de 70 elbussene:
Nobina planlegger 20 elbusser på linje 31, som tilhører Oslo Vest-kontrakten. Denne kontrakten har varighet til april 2022 etter forlengelse, og omfatter totalt 78 busser ekskl. elbussene, men med reservebusser.
Norgesbuss planlegger 10 elbusser på linje 33, 60, 62, 63 og 66, som tilhører Oslo Nordøst-kontrakten. Denne kontrakten har varighet til april 2023.
Unibuss anskaffer 30 elektriske leddbusser til linje 20, 21, 28, 34, 37 og 54 som tilhører Indre by-kontrakten. Denne kontrakten har varighet til april 2022, og omfatter totalt 110 busser ekskl. elbussene, men med reservebusser.
Unibuss planlegger 10 elbusser på linje 74, som tilhører Østensjø-kontrakten. Kontrakten går til 2023, men kan forlenges i ytterligere to år. Kontrakten omfatter totalt 54 busser ekskl. elbussene, men med reservebusser.
Kostnadsrammen for 70 elbusser og ladeinfrastruktur er på inntil 850 MNOK i perioden 2019-2029.