Meny
Aalborg får førerløse shuttlebusser

Publisert
22.May.2018

Aalborg får førerløse shuttlebusser

Aalborg Kommune og Autonomous Mobility har inngått et unikt partnerskap om autonom mobilitet. I en forsøksperiode på minst to år vil de sette inn selvkjørende shuttlebusser på en dedikert strekning øst i byen.

Aalborg kommune har sett på utfordringen med hvordan de skal kunne transformere Aalborg Øst fra et sterkt adskilt boligområde til et sammenhengende og sosialt bærekraftig byrom.

– Vi er ikke så opptatt av teknologien i seg selv, men hva den kan brukes til. Vi hadde lenge diskutert problemet med hvordan vi skal få bedre mobilitet for befolkningen i enkelte områder av byen. Dette kan være én løsning, men foreløpig er det lite kunnskap om autonom drift, sier ITS Teamkoordinator Maria Vestergaard i Aalborg Kommune.

Autonomous Mobility er operatør og vil sette inn selvkjørende, elektriske shuttlebusser på den 2,1 km lange strekningen på den nyrenoverte Astrupstien i Aalborg Øst. Bussene av merket Navya Arma kan ta 15 personer og har en toppfart på 45 km/t.

I tillegg til at de små bussene kan manøvrere bedre på mindre veier og i tette områder, så vil kommunen også kunne spare mange penger på sjåførlønninger.

– Maria Vestergaard

– I testperioden vill ikke bussene kjøre fortere enn 25 km/t. I starten vil de også være bemannet med en operatør for å gi passasjerene en god opplevelse med den nye teknologien, sier kommunikasjonsansvarlig Anne Rosa Simonsen i Autonomous Mobility.

Forsker på førerløs transport

I samarbeid med Aalborg Universitet og Nordjyllands Trafikselskab har kommunen lagt rammer for et unikt forsknings- og utviklingsprosjekt der selvkjørende, el-drevne shuttlebusser inngår. Foruten flere kamera og en rekke sensorer er bussene utstyrt med, GPS og radar. De bruker også LiDAR, en optisk posisjoneringsteknologi. Aalborg Universitet skal blant annet forske på hvordan førerløs teknologi påvirker innbyggerne.

– I prosjektet får vi muligheten til å fullt ut teste førerløs drift. Samtidig får vi en unik kunnskap om hvorvidt de selvkjørende bussene vil gi bedre sammenheng og økt trygghet i området, sier Simonsen.

– Prosjektets forsøkskarakter gjør at driften fortløpende vil bli justert og optimalisert, sier hun.

Bussene skal kjøre på et stisystem, der vanlige busser ikke er egnet. De skal dele en kjørebane med syklister, mens fotgjengere skal gå på et fortau ved siden av. Det er gjennomført en stor risikoanalyse for å eliminere potensielle problemer og uheldige situasjoner. Et fokusområde i prosjektet er å få kunnskap om interaksjoner, hvordan autonome kjøretøy fungerer i samspill med andre trafikanter.

Lidar

LiDAR er en optisk fjernmålingsteknikk som brukes til hurtig måling av fysiske objekters posisjon. Ved å måle tidsforskjellen eller endringer i bølgefasen mellom et emittert lasersignal og et reflektert lys kan avstanden til og andre egenskaper ved objekter beregnes.

Teknologien ble først tatt i bruk til meteorologiske studier, og senere av mannskapet på Apollo 15 til å kartlegge månens overflate. I Norge er teknologien blant annet tatt i bruk for tunneldriving.

– Det skal være god plass for både busser og syklister til å kunne manøvrere i forhold til hverandre. I så måte er jeg ikke bekymret, sier Vestergaard.

Byutvikling og mobilitet

Simonsen mener at været ikke skal være noe stort problem. Vind eller snødekke vil være omtrent som for andre busser.

– Det kan bli et problem å lese sensorene under stort snøfall. Men programvaren vil lære både omgivelsene og ulike føreforhold å kjenne, sier hun.

Prosjektet i Aalborg Øst skal øke mobiliteten med selvkjørende teknologi, slik at flere mennesker kan komme omkring på en enkel, sikker og bærekraftig måte. Ruten får 10 holdeplasser og skal bringe folk til ordinære busslinjer som går ut av området og blant annet inn til Aalborg sentrum.

– Et likeså viktig mål for oss er at de som bor i Aalborg Øst skal kunne komme seg enklere rundt internt i området. Uten bil eller sykkel er det i dag ikke så greit å nå alle tilbud som lekeplasser, idrettsanlegg og kulturtilbud, sier Vestergaard.

– I tillegg til at de små bussene kan manøvrere bedre på mindre veier og i tette områder, så vil kommunen også kunne spare mange penger på sjåførlønninger. For oss handler dette om byutvikling på en sosial og bærekraftig måte. Last Mile-teknologien skal kunne bidra til dette, sier hun.

Göteborg et hestehode foran

Norge har ligget langt fremme på moderne mobilitet, men nå går våre skandinaviske naboer forbi. I tillegg til Aalborg vil Autonomous mobility kjøre førerløse busser også i Göteborg. En rute ved Chalmers universitetsområde settes i drift i mai. Og allerede i januar hadde Stockholm autonome busser på en 1,5 km lang programmert rute i Kista.

Autonomous Mobility har som første aktør i Danmark søkt om tillatelse til å gjennomføre et konkret pilotprosjekt med selvkjørende kjøretøyer. Til Aalborg har de valgt franske Navya Arma, en modell som kan løse en rekke oppgaver innen mobilitet i tettsteder. De helelektriske bussene testes blant annet i Belgia, Sveits og Australia, men så langt er de stort sett tatt i bruk på private veier.

– Vi skal være en operatør av førerløse busser. Autonomous Mobility vil etter hvert ha en flåte som kan leases. Det kan være shuttelbusser som vi nå setter inn i Aalborg eller – når teknologien er moden – transport-on-demand, sier Simonsen.

– Vi venter nå på tillatelse fra vegmyndighetene, vi håper å kunne ha en operasjonell rute i gang i løpet av høsten, sier Vestergaard.

Fakta:

Det blir gratis å reise med bussene i forsøksperioden.
Bussene har 100 % elektrisk drift og lades opp i en garasje knyttet til ruten.
Bussene kan kjøre autonomt på nivå 4 og navigerer ved hjelp av en rekke sensorer og LiDAR-teknologi.
Prosjektet skal bidra med økt kunnskap om møtet mellom teknologi, by og mennesker