Meny
ABB-løsning optimaliserer drift av elbusser

Publisert
21.September.2017

ABB-løsning optimaliserer drift av elbusser

ABB AbilityTM –basert løsning gir Geneves kollektivtransportoperatør sanntidsdata og verdifull innsikt i driften av virksomhetskritisk utstyr.

Transports Publics Genevois (TPG), Geneves kollektivtransportoperatør, har bestilt en ABB Ability-basert løsning for å optimalisere drift og vedlikehold av Geneves TOSA (Trolleybus Optimisation Système Alimentation) helelektriske busser. Den består av et styrings- og overvåkingssystem (supervisory control and data acquisition, SCADA) og et forvaltningssystem for anlegg og verdier (enterprise asset management, EAM).

Tilgjengelighet og driftseffektivitet maksimeres

Det aktuelle styringssystemet, ABB Ability Network Manager, vil benyttes til overvåking og kontroll av kraftnettet for ladestasjonene og elbussene. På den måten maksimeres tilgjengelighet og driftseffektivitet. Styringssystemet vil bli integrert med forvaltningssystemet ABB Ability Ellipse Select, som blant annet inneholder parametere for optimal drift og støtte for arbeidsflyt. Dette vil ytterligere optimalisere vedlikeholdsprosessen, tilrettelegge for rask respons ved feil og forbedre prediksjon av vedlikeholdsbehov. Systemet har også muligheter for fjernstyring og skybasert aksess, samtidig som det er skalerbart for å møte fremtidens behov.

Vil øke tilgjengeligheten og gi færre forstyrrelser

I 2016 fikk ABB i oppdrag av TPG og den sveitsiske bussprodusenten HESS å levere lynlading og elbussteknologi for tolv TOSA elbusser på linje 23. Den går mellom Geneves flyplass og byens forsteder. Ruten forventer 10 000 passasjerer daglig og vil redusere CO2-utslippe med opptil 1000 tonn per år. Prosjektet støttes av Swiss Federal Office of Energy (SFOE), som en del av et flaggskipprogram.

[img id=”1″]

Som en del av prosjektet skal ABB installere 13 lynladestasjoner og tre terminal- og fire depotladestasjoner langs bussruten. Lynladingstilkoblingen blir verdens raskeste. Den kobler elbussen til ladepunktet på under ett sekund. Batteriene på bussen lades i 15 sekunder med en effekt på opptil 600 kilowatt ved hver busstopp. Ytterligere lading på fire til fem minutter på endestasjonene muliggjør full opplading av batteriene. Elbussene trenger ikke kjøreledninger og er en stillegående og nullutslippsløsning for massetransport, en bærekraftig modell for morgendagens urbane transport.

– Vårt ABB Ability-baserte, integrerte styrings- og forvaltningssystem vil gi TPG sanntidsdata som basis for nødvendige aksjoner, samt verdifull innsikt for å optimalisere driften og gjennomføre prediktivt vedlikehold, sier Massimo Danieli, leder for nettautomatisering i ABBs divisjon Power Grids.

– Å benytte programvareløsninger som hjelper våre kunder med bedre håndtering av virksomhetskritisk utstyr slik vi gjør i dette prosjektet, er en sentral del av digitaliseringssatsingen i vår Next Level-strategi.

– Denne innovative løsningen vil hjelpe oss å proaktivt administrere og vedlikeholde vårt virksomhetskritiske elbussutstyr. Dette muliggjør bedre og mer effektive beslutninger. I tillegg til kostoptimalisering vil den nye teknologien også øke tilgjengeligheten og gi færre forstyrrelser for våre reisende, sier Thierry Wagenknecht, teknisk direktør i TPG. – Dette er nok et eksempel på at vi strekker oss langt for å sikre pålitelig drift, effektivitet og sikkerhet samtidig som vi tilbyr Geneves innbyggere bærekraftig transport.