Meny
Alkolås – Et effektivt tiltak mot færre drepte i trafikken

Publisert
19.March.2018

Alkolås – Et effektivt tiltak mot færre drepte i trafikken

Alkolås er et enkelt virkemiddel for å styrke trafikksikkerhetsarbeidet. Statens vegvesen har nylig lansert Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021. Her listes det opp 136 målrettede tiltak som skal bidra til 200 færre drepte eller hardt skadde i trafikken de neste fire årene. Alkolås er et av disse.

I tillegg ligger det nå et lovforslag til behandling i Stortinget om pliktig alkolås i kjøretøyer som benyttes til persontransport mot vederlag.

Bakgrunnen for at Alkolås er nevnt i en rekke av de tiltak som Statens Vegvesen foreslår, samt det som ligger som forslag i Stortinget er de gode resultatene fra andre land hvor alkolås allerede er innført, både i offentlige tjenestebiler og som en del av en promilledom.

På bakgrunn av dette ønsker vi her å komme med fakta om promillekjøring og nytten av å installere Dräger alkolås:

Det kjøres 114 millioner kilometer i alkoholrus hvert år. Dette blir 20.000 kjøreturer i alkoholrus hver eneste dag. Kilde: Transportøkonomisk Institutt.
Trygg Trafikk antar at rus er en medvirkende årsak i 22 prosent av alle dødsulykkene i trafikken.
Undersøkelser viser at 12 prosent setter seg i bilen kun 1-5 timer etter de har drukket. Kilde: Analyseselskapet YouGov.
Alkolås hindrer promillekjøring.
Alkolås er enkel å montere i alle kjøretøyer.
Alkolås viser man tar samfunnsansvar og er opptatt av trafikksikkerhet med styrket omdømme som resultat.
Alkolås er med på å endre holdninger til alkohol hos brukerne.

Alkolås – hva bør man tenke på?

Dokumentasjon av alkolås. Vi anbefaler å be om å få se godkjenningspapirer fra Cenelec i hvert enkelt tilfelle.
Oppvarmingstid. Med klimaet vi har i Norge om vinteren er det også viktig at alkolåsen har rask oppstarts-/oppvarmingstid.
Et utbredt forhandlernettverk som kan bistå med montering og kalibrering.
Døgnsupport er også viktig for å sikre at kjøretøyet er operativt til enhver tid. Et eneste driftsstopp kan koste tusenvis av kroner.
Alkolåsen bør også kunne skille alkohol i utåndingsluft fra alkohol som f.eks. finnes i munnskyllevann, spylervæske eller håndsprit.

Dräger er ledende på alkoholmåling i verden og leverandør av alkotestere til politiet, også her i Norge. KGK Norge AS er distributør av Dräger alkolås og alkotestere til det norske markedet.