Meny
Alkolås skaper økt trygghet for kommunale kjøretøy

Publisert
12.December.2018

Alkolås skaper økt trygghet for kommunale kjøretøy

Norske kommuner og fylkeskommuner eier mange biler, nyttekjøretøy og busser. Stadig flere kjøretøy i Norge får nå innmontert alkolås som følge av at Stortinget våren 2018 vedtok endringer i vegtrafikkloven. De nye reglene som trer i kraft fra nyttår betyr at alle nye busser og minibusser som skal brukes i persontransport mot vederlag fra 1. januar 2019 skal ha alkolås.

De 422 norske kommunene og 18 fylkeskommunene er samlet sett en av landets største eiere av yrkesbiler og biler i kommunal tjeneste. Kommunale biler er på veien alle virkedager døgnet rundt. Grensen for alkohol er på 0,2 promille. Vi vet videre at ca. 10.000 motorførere stoppes og mistenkes for ruspåvirket kjøring og vi antar at det er ca.25-30 prosent av alle døde bilførere har alkohol, narkotika eller legemidler i blodet.

– Svenske kommuner har stilt krav om alkolås i en årrekke. Hele 80 prosent av svenske kommuner stiller krav til at kjøretøy som frakter skolebarn har alkolås. Alkolåsen er en enkel teknisk løsning, som kobles til kjøretøyet slik at det ikke er mulig å kjøre hvis sjåføren er påvirket av alkohol, sier Christian Salvesen som er produktansvarlig for trafikksikkerhet og Dräger Alkolås hos KGK i Norge.

Statens vegvesen lanserte i 2018 nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021. Her listes det opp 136 målrettede tiltak som skal bidra til 200 færre drepte eller hardt skadde i trafikken i de neste fire årene. Alkolås er et av de tiltak som refererer til i flere av de 136 tiltakene.

– Når du installerer en alkolås på et kommunalt kjøretøy så innebærer det en god og forebyggende innsats, både for egne ansatte i kommunen, i trafikken og miljøet rundt, sier Salvesen.

Hva bør du vite om alkohol og bilkjøring

– Vi som jobber med salg og installering av alkolås ser det som uhyre viktig å opplyse om hvor viktig alkolås er for å øke sikkerheten i trafikken. Dräger alkolås som installeres i kommunale kjøretøy er med å øke trafikksikkerheten. Her gir Christian Salvesen i KGK nyttig informasjon og fakta du bør kjenne til:

Det kjøres 114 millioner kilometer i alkoholrus hvert år. Dette blir 20.000 kjøreturer i alkoholrus hver eneste dag. Kilde: Transportøkonomisk Institutt
Trygg Trafikk antar at rus er en medvirkende årsak i 22 prosent av alle dødsulykkene i trafikken
Undersøkelser viser at 12 prosent setter seg i bilen kun 1-5 timer etter de har drukket. Kilde: Analyseselskapet YouGov
Alkolås hindrer promillekjøring
Alkolås er enkel å montere i alle kjøretøyer
Alkolås viser at kommunen tar samfunnsansvar og er opptatt av trafikksikkerhet med styrket omdømme som resultat
Alkolås er med på å endre holdninger til alkohol hos brukerne

Trygging av bilpark

– Vi ser at mange kommuner og virksomheter nå tar kontakt for å få mer kunnskap om hvordan de bidrar til økt trafikksikkerhet ved å montere inn alkolås i sine kjøretøy, sier Christian Salvesen.

– Dräger Alkolås er den mest brukte alkolåsen i Norge i dag og KGK er distributør for verdens ledende produsenter av tekniske produkter til bil- og maritim sektor. Dräger har vært en ledende global produsent og leverandør av måleinstrumenter for måling av alkohol til politi og myndigheter i over 65 år. Over 30 millioner alkotester blir foretatt hvert år med Dräger-produkter over hele verden. Kontinuerlig utvikling gjennom mange år har gjort Dräger sine alkotestere pålitelige og raske i bruk.

Når du monterer inn alkolås i kommunale kjøretøy bør du tenke på:

Dokumentasjon av alkolås. Vi anbefaler å be om å få se godkjenningspapirer fra Cenelec (siste godkjenning fra 2014) i hvert enkelt tilfelle
Oppvarmingstid. Med klimaet vi har i Norge om vinteren er det også viktig at alkolåsen har rask oppstarts-/oppvarmingstid
Et utbredt forhandlernettverk som kan bistå med montering og kalibrering i din lokale kommune
Døgnsupport er også viktig for å sikre at kjøretøyet er operativt til enhver tid. Et eneste driftsstopp kan koste tusenvis av kroner
Alkolåsen bør også kunne skille alkohol i utåndingsluft fra alkohol som f.eks. finnes i munnskyllevann, spylervæske eller håndsprit

Korrekte blåseprøver

Dräger alkolås, som er svært enkel å bruke, skiller ut alkohol fra brukerens utpust. I enheten ligger det imidlertid en svært avansert teknologi.

– Enkel bruk er viktig for oss, sier Christian Salvesen.

Menyen er på norsk. En utåndingsprøve skal være lett å utføre uten at brukeren trenger å lese en bruksanvisning i forkant. Under selve pusteprøven analyserer alkolåsen et antall ulike parametere som avgjør om det er et menneske som blåser eller om det er noen som forsøker å lure systemet. Dette gjør alkolåsen sikker, men samtidig ukomplisert i bruk.

Alkolåsen er raskt klar, og benytter kun noen sekunder i oppstartstid. Riktig resultat leveres uansett temperatur!

– Informasjonen i alkolåsen er kryptert. Alkolåsen er dessuten enkel å montere i alle kjøretøy og kan utstyres med GPRS-modul samt førerbyttemodul, sier Salvesen.

Sikker kjøring med alkolås

Dräger alkolås er brukt millioner av ganger og teknologien sikrer gode måle- og loggfunksjoner. Det er derfor umulig å manipulere alkolåsen. Det er flere sikkerhetsmekanismer i systemet som hindrer juks.

– Minibusser eller busser som allerede er registrert må montere alkolås før 2024. Ved en senere endring kan alkolåspåbudet eventuelt også utvides til andre kjøretøygrupper, som drosjer, sier Christian Salvesen.

– Busselskapene er for øvrig en av de næringene som har vært flinkest til å montere inn alkolås for å trygge passasjerer så vel som sjåføren, sier Salvesen. Norske kommuner og fylkeskommuner bør gå i front med å sikre sine yrkesbiler, busser og bilparker med alkolås.

Fakta om Alkolås-regelverket

Vegdirektoratet har gjennom forskrift for alkolås, alkolåsverksteder med videre fastsatt hvilke regler og krav som må følges for bruk av alkolås. Her er de viktigste forholdene:

En godkjent alkolås for bruk på norske kjøretøy skal ha testsertifikat på at den tilfredsstiller EN 50436-1:2014 eller EN 50436-2:2014 utstedt av et akkreditert laboratorium.
Alkolåsen skal ha komponent-typegodkjenning (E-merket) etter gjeldende regelverk for elektromagnetisk kompatibilitet for kjøretøy.
Arbeid på alkolås skal utføres på et godkjent alkolåsverksted eller ved fabrikkmontering gjennom kjøretøyfabrikanten.
Alkolåsen skal være innstilt slik at kjøretøyet kun kan startes eller settes i bevegelse om alkoholkonsentrasjonen i førerens pust måles til å være mindre enn 0,10 milligram alkohol per liter luft.
Føreren må avgi en godkjent pusteprøve for å kunne starte eller sette kjøretøyet i bevegelse. Alkolåsen kan ha en fristarttid på maksimalt 30 minutter.
Ved bytte av fører skal den nye føreren av kjøretøyet avgi pusteprøve.
Det skal ikke være en forbikoblingsfunksjon for alkolåsen i kjøretøyet.
Dersom strømtilførselen brytes på alkolåsen, skal kjøretøyet ikke kunne settes i bevegelse.
Alkolåsen kan ha en funksjon for overstyring dersom det oppstår nødsituasjoner. Bruk av en slik nødfunksjon skal meldes og registreres hos faglig ansvarlig i alkolåsverkstedet.