Meny
Alle kjøretøy må betale for de nye veiene

Publisert
03.May.2018

Alle kjøretøy må betale for de nye veiene

Både varetransporten og personbilene må stimuleres til raskt å komme over på batterier og biodiesel. Samtidig er næringslivet avhengig av den nødvendige storsatsingen i Nasjonal Transportplan.

Derfor må alle kjøretøyer betale bompenger for å sikre at prosjektene blir realisert, sier NHO-direktør Per Øyvind Langeland.

NHO har bestilt en rapport fra Vista Analyse som viser at næringstransporten fremover må betale en uforholdsmessig stor del av bompengene. Det er nødvendig å fjerne noen av de solide fritakene og rabattene som er tildelt elbilene.

NHOs Langeland forteller at rapporten var bestilt ut fra en bekymring for finansieringen av norsk veiutbygging.

– Det var en stor entusiasme i næringslivet da Nasjonal Transportplan ble vedtatt med en total ramme på om lag tusen milliarder kroner og med mange viktige prosjekter, blant annet E39. Men vi har vært opptatt av at finansieringen av alle milliardene ikke blir satt i spill. At vi må betale en viss andel bompenger er akseptabelt, men at alt veltes over på næringslivet er neppe i tråd med Stortingets vilje. Vi må derfor ta en runde på hvordan finansieringen løses.

– Personbilene er på full fart over til batteri og hybrid. Varetransporten vil i årene framover gå gradvis over til bruk av biodiesel og andre klimavennlige løsninger. Dette er en god utvikling, men bortfallet av bompengeinntekter fra elbiler skaper problemer for finansieringen av blant annet Rogfast. Om noen år må også el-biler og varetransport på biodiesel betale vanlige satser. Det er den eneste realistiske muligheten for å finansiere NTP, sier Langeland.