Meny
Åpner unikt senter for skipsoperasjoner

Publisert
15.December.2015

Åpner unikt senter for skipsoperasjoner

ABBs nye senter for integrerte operasjoner gjør det mulig for rederier å ha enda bedre kontroll over flåten fra land. Senteret er bemannet av ABB-eksperter som kan koble seg opp mot fartøyer utrustet med ABB-teknologi over hele verden.

Sensorer og programvare om bord sender tilstandsrapporter via satellitt. ABB-eksperter kan i samarbeid med kundene foreta online feilsøking og velinformert vurdering av skipets ytelser og vedlikeholdsbehov.

– Rederiene er alltid på jakt etter teknologi som gjør at de kan drive flåten sin mer effektivt. Senteret for integrerte operasjoner kan spille en aktiv rolle i reduksjon av vedlikeholdskostnadene. Å integrere utstyr, tjenester og mennesker via internett på denne måten byr på spennende muligheter, og vi ligger i forkant på denne innovasjonsbølgen i ABB i Norge, sier Sindre Sætre, leder for ABBs marinevirksomhet i Norge.

Operasjonssenteret på Billingstad inngår i et ABB-konsept som integrerer utstyr, tjenester og mennesker via internett («Internet of Things, Services & People»). Nettet binder skip, rederienes hovedkvarter og ABBs servicesentre sammen. Løsningen gjør at ABB kan overvåke mange av skipets kritiske funksjoner, for eksempel kraftproduksjon og Azipod fremdriftssystemer. Mer enn 500 fartøyer er allerede koplet til ABBs senter for integrerte operasjoner i dag.

Senterets rolle vil kunne bli enda mer spennende i fremtiden, hvor rederiene ser på muligheter for økt autonomi og mer effektiv drift av flåtene sine. Ved å utnytte seg av integrerte operasjoner kan rederier implementere nye måter å arbeide på som reduserer kostnader i dokk med inntil 50 prosent for ABB-utstyr dersom overvåking, tilstandskontroll og prosjektgjennomføring planlegges i tett samarbeid mellom fartøyets eiere og utstyrs- og serviceleverandøren ABB. Data som samles fra systemene benyttes som grunnlag for vedlikeholdsarbeidet i dokk.

–  Vi overvåker nøkkelparametere som direkte påvirker kritisk utstyr som kan føre til uplanlagt nedetid eller betydelige effektivitetstap. Vi har proaktive relasjoner med rederiene og med det nye senteret for integrerte operasjoner kan vi også proaktivt overvåke kritiske alarmer og informere mannskapet om problemer, noen ganger før de oppdager det selv, sier Richard Windischhofer, leder for integrerte operasjoner og forretningsutvikling i ABBs marinevirksomhet.

Senteret er verdifullt for maritim industri allerede i dag, samtidig utgjør det neste skritt på reisen mot mer autonome skipsoperasjoner. De omfattende supportmulighetene betyr at flere av spesialistene om bord i stedet kan arbeide på land med hele flåten. Det betyr at de som opererer skipene til enhver tid har tilgang på hele ABBs brede maritime kompetanse.