Meny
Åpnet ny Narvikterminal – viktig for lokal, nasjonal og global transport Med utvidelsen av Narvikterminalen, er terminalen blitt viktigere for Forsvaret og Norges allierte. Foto: Spordrift Prosjekt/Obsas

Publisert
13.December.2022

Åpnet ny Narvikterminal – viktig for lokal, nasjonal og global transport

Johan Vasara signalerte til det ventende godstoget at det kunne kjøre inn på en flunkende ny terminal i Narvik. Det fikk bryte flaggbåndet, og starte fyrverkeriet som lyste opp himmelen.

Bakgrunnen for utvidelsen er tydelig; godstrafikken mellom Sør og Nord-Norge er stor og økende. Både Nordlandsbanen og Ofotbanen er svært viktig for denne trafikken, og Narvikterminalen har vært overbelastet i flere år i timene mellom kl. 21 og 03.

Viktig lokalt, nasjonalt og geopolitisk

– Jeg erklærer den nye Narvikterminalen for åpnet, ropte Samferdselsministerens stedfortreder til jublende ansatte hos entreprenører og jernbaneforetak, til jubel fra gjester i verneklær. Alle med oppgaver dedikert godstrafikken på Ofotbanen.

Med utvidelsen av Narvikterminalen, er terminalen blitt viktigere for Forsvaret og Norges allierte. Foto: Spordrift Prosjekt/Obsas

– En styrket godsterminal her er viktig både for den økende, ordinære godstrafikken og den geopolitiske situasjonen. Narvikterminalen betyr mye for Nord-Norge og resten av landet, for godstrafikk på tog er en del av forsyningssikkerheten vår. Betydningen av den ser vi tydeligere nå i etterdønningene av pandemien, sa Vasara.

Han la til at utvidelsen vil bety mye nasjonalt, men særlig lokalt for det nettverket av næringsliv som benytter terminalen.

Terminalen gjør at matvarer fra sør når innbyggerne i nord, mens fersk fisk finner veien sørover – mens malmtransporten kan fortsette å vokse. Sjø og bane knyttes sammen her, og varer kan krysse verdensdeler med Narvik som utgangspunkt.

Terminal for alliert hjelp

– Narvik er viktig i den nye sikkerhetspolitiske situasjonen. Det er et av de stedene man faktisk kan ta imot alliert hjelp nå som Sverige og Finland blir medlem av NATO. Når Finland også skal bytte sporbredde, åpner det seg også kommersielle muligheter for Narvik,  sa konsernsjef i Bane NOR, Gorm Frimannslund, da han ønsket velkommen til markeringen av utvidelsen av Narvikterminalen.

Han pekte også på fordelen med transport på skinner framfor veg, når energibehovet skal flyttes over på strøm.

Han understreker også at Narvikterminalen er viktig for Forsvaret. Bilrampa i spor 7 vil fortsatt beholdes, etter ønsker fra Forsvaret.

– Det gjør at lange militærtog kan lastes og losses effektivt helt uavhengig av aktiviteten på bilterminalen, sier konsernsjefen.

Utviklingen fortsetter

Arbeidene på Narvikterminalen startet i oktober 2021 og blir nå ferdigstilt innen tidsfrist og budsjettet på 328,5 MNOK (2022 prisnivå inkl. verksted).

Det pågår også arbeid med bygging av et nytt vognverksted som skal stå ferdig i juni 2023. Dette vil gjøre at vedlikeholdet av vogner vil skje langt mer effektivt enn i dag. Det vil også frigjøre mer sporplass til hensetting/parkering da det ikke blir så mange vogner med feil stående å vente på plass i verkstedet for reparasjon.

Fakta:

Visste du at…

 • Rundt 80 prosent av alle dagligvarer nord for Tysfjord kommer med tog til Narvik, før de fraktes på veiene mot Tromsø og Lofoten Vesterålen.
 • Fisk er viktigst sørover, og den veien fraktes det rundt 200 000 tonn fersk fisk fra Narvik i året.
 • Med utvidelsen av Narvikterminalen, er terminalen blitt viktigere for Forsvaret og Norges allierte.

 Narvikterminalen:

 • Kombinert malm- og godsterminal, har blitt utvidet flere ganger, sist i 2013.
 • Etter opprustningen nå, kan terminalen ta både en økning i godstrafikk og i malmtrafikken.
 • Kostnad for oppgradering er 330 mill kr.
 • Den totale kapasiteten på Narvikterminalen øker fra dagens nivå på ca 70.000 TEU* til over 100.000 TEU.
 • Med utvidelsen kan vogntog losses og lastes samtidig.

 Slik får terminalen nå 50 prosent kapasitetsøkning:

 • 585 m langt nytt lastespor med utvidet lastegate på 8000 m2.
 • Ny bilterminal med to spor, enderampe og oppstillingsområde på 7000 m2.
 • Ny sporvifte/sporanlegg ved innkjøring til terminalen.
 • Nytt vognverksted med gjennomgående spor (blir ferdig sommer 2023).
 • Den utvidede terminalen skal nå kunne håndtere to ankommende tog i timen, og ikke lenger være overbelastet i timene rundt midnatt.
 • For å få til denne effekten, er det nå byttet et nytt lastespor (spor 15) med utvidet lastegate, ny bilterminal med to spor.
 • I tillegg er et område etablert for parkering omlasting av biler fra tog, som skal videretransporteres med vogntog.
 • Den nye bilterminalen på eget område gjør at det ikke blir konflikt mellom bilhåndtering og annen aktivitet i lastegater, slik tilfellet har vært tidligere.

*TEU er en standardisert container som er 20 fot lang, 8 fot bred og 8 fot høy. Innen transport benyttes begrepet til å illustrere lastekapasiteten. TEU er en industristandard som benyttes av alle involverte i logistikk og transport av gods.TEU er en forkortelse for engelsk Twenty-foot equivalent unit container.

Oversikt over entreprenører i prosjektet:

Indira As hadde byggeledelse for E01 og E02, byggherreombud for E03 og KU for alle entrepriser. Rådgiver for E01 og E02 er Sweco Norge As.

Entreprise E01 Forberedende arbeider og underbygning i nye traseer: A Markussen AS.

Entreprise E02 Jernbaneteknisk arbeid: Spordrift Prosjekt As.

Entreprise E03: Volt Entreprenør As.