Meny
Automatisk sporing og tilbakekalling av varer

Publisert
27.October.2015

Automatisk sporing og tilbakekalling av varer

APX systems har utviklet en løsning som automatisk kan spore på kryss og tværs av bedriften og automatisk sende ut melding om tilbaketrekkngsmeliding av varer som ikke skal ut på, eller allerede er på markedet.

[factbox id=”1″]

Selskapet har nå utviklet reCALL. reCALL snakker sammen med selskapets eTrace, som er en fullskala elektronisk sporingsløsning. Den sporer automatisk på kryss og tvers av produksjon og logistikk. eTrace sporer også gjennom flere fabrikker. Har man i tillegg varemottak og sD2-logsitics (tidligere superDAGFINN) så blir sporingen helt komplett.

Kirurgisk sporing og automatisk tilbakekalling

Ved å digitalisere virksomhenten, kan man dele et egg i 4, og legge det i 4 ulike produkter. eTrace vet hvor egget befinner seg. Om det er på eget rå- eller ferdigvarelager, eller hos kunde. Selv kundens ordrenmmer og pallens ID (SSCC-nummer) kommer frem i rapporten.

Når man har søkt etter eggets vare- og batchnummer, kan kan man klikke på reCALL. Her fyller man inn informasjon etter STAND sitt oppsett, og alle berørte partere mottar e-post eller PDF dokument, sammen med et regneark. I tillegg finnes det mulighet for oppfølgning av mottakere.

Løsningen er allerede i drift, og kan benyttes for matvare-, trevare-, legemiddelprodsent, eller enhver bedrifter som produserer varer eller bedriver logistikk.