Meny
Azkar blir Dachser

Publisert
10.May.2017

Azkar blir Dachser

Dachser har benyttet omtrent fire år på å integrere det iberiske datterselskapet Azkar Group i sitt europeiske veitransportnettverk. Framover vil virksomheten operere under navnene Dachser Spain og Dachser Portugal.

Dette ble annonsert 9. mai av CEO Bernhard Simon, COO Road Logistics Michael Schilling og Juan Antonio Quintana, Managing Director European Logistics Iberia, på transport- og logistikkmessen i München.

Navnebyttet representerer fullføring av integreringsprosessen som begynte i januar 2013 da Dachser kjøpte opp Azkar. Selskapene hadde allerede samarbeidet siden 2007, og ett år senere kjøpte Dachser en eierandel på 10 prosent i sin daværende partner i Spania.

– De to selskapene passet hverandre perfekt helt fra start. Vi deler de samme verdiene, og vi har samme bedriftskultur og forretningsvisjon,» forklarer Bernhard Simon.

– Dette grunnlaget sikret oss en rask og problemfri integrasjon. Samtidig har vi oppnådd lønnsom vekst på den iberiske halvøy hvert år siden overtakelsen.
Siden oppkjøpet har Dachser nøye integrert virksomheten i Spania og Portugal i det finmaskede europeiske stykkgodsnettverket sitt. De 70 daglige import- og eksportlinjene som eksisterte i 2013, er utvidet til 130 i dag, mens antall forsendelser fra og til Europa har vokst med 40 prosent i samme periode. Michael Schilling understreker fordelene ved et standardisert europeisk stykkgodsnettverk:

– Du får akkurat det du ser. Står det Dachser utenpå, så er innholdet også Dachser – det kan kundene stole fullt og helt på. I tillegg danner integrerte IT-systemer, standardiserte prosesser, arbeidsflyt og nettverksregler grunnlaget for pålitelighet, sikkerhet og kvalitet.

Bytte til Dachsers farger

Navnebyttet markerer fullføring av integreringen. De nasjonale datterselskapene kommer til å operere under navnene Dachser Spain og Dachser Portugal. «Dette var målet vårt, og det ble støttet opp under av de ansatte, ledelsen og kundene,» understreker Juan Antonio Quintana.

– Dachser-nettverket ligger til grunn for vår suksess. Vi er nå aktør i en helt annen liga enn vi var for fire år siden, og vi kan støtte kundene i deres verdensomspennende vekst. Derfor er det bare logisk at vi tar det neste skrittet og blir Dachser også som merkevare.

Fem avdelinger – i Barcelona, Bilbao, Malaga, Porto og Valencia – er allerede dekorert med de blå og gule fargene, og resten skal følge etter i 2020. Av ca. 2 000 lastebiler i nærdistribusjon er allerede over 70 prosent profilert som Dachser-biler i dag.

– Å være forent under Dachser-fanen gir fordeler for de ansatte og enda større fordeler for kundene,» konkluderer Bernhard Simon. Med nettverkutvidelser i tankene investerer vi i arbeidsplasser, anlegg og integrering av systemer og prosesser. På den iberiske halvøy starter vi i dag på et nytt kapittel i vår felles suksesshistorie.

Dachser på den iberiske halvøy

I Spania og Portugal er Dachser representert med forretningsområdene European Logistics (tidligere Azkar Group) og Air & Sea Logistics (tidligere Transunion), og sysselsetter 3 353 personer ved 87 avdelinger. Når det gjelder forretningsområdet Food Logistics, har Dachser samarbeidet med partneren Logifrío siden begynnelsen av 2016, som del av European Food Network. Som en av de største logistikkleverandørene på den iberiske halvøy, posisjonerer Dachser seg innen veitransport som en komplett leverandør som dekker alle logistikkbehov. Dette omfatter stykkgods- og komplettbilforsendelser, samt lagertjenester, verdiskapende tjenester og iberisk B2B-pakkevirksomhet. Det åpnes opp for nye kunder til Dachser Spanias og Dachser Portugals internasjonale virksomhet på forretningsområdet European Logistics gjennom bransjeløsninger som Dachser DIY-Logistics og Dachser Chem-Logistics. Det ble i 2016 introdusert en egen organisasjon for farlig gods ved 48 avdelinger for kunder fra den kjemiske industrien. En avdeling har allerede blitt vurdert i henhold til SQAS (Safety & Quality Assessment System).
Fly- og sjøfraktvirksomheten i Spania og Portugal, som ledes av Federico Camáñez, Managing Director Air & Sea Logistics Southern Europe, er til stede på de viktigste flyplassene og havnene i form av elleve avdelinger som sikrer forbindelse til interkontinentale markeder. Det var med dette som formål at det ble etablert en inngangsport for flyfrakt i Madrid i 2017.

På den iberiske halvøy fraktet Dachser i 2016 rundt 20,5 millioner forsendelser med en vekt på rundt 3 millioner tonn, og oppnådde salgsinntekter på rundt 741 millioner euro. Totalt tilbyr Dachser kundene i Spania og Portugal et lagerområde på 424 000 kvadratmeter med 362 000 palleplasser.