Meny
Bærekraftig biodrivstoff for tungtransport

Publisert
05.February.2017

Bærekraftig biodrivstoff for tungtransport

Den 28. februar arrangerer ZERO en halvdagsseminar i forum for tungtransport med tema bærekraftig biodrivstoff. En nødvendig og spennende debatt der viktige spørsmål om biodrivstoff vil bli diskutert og belyst.

Bærekraftig biodrivstoff vil være helt sentralt for å nå klimamålene for transportsektoren, sammen med effektivisering, elektrisitet og hydrogen.

Opptrappingsplan i statsbudsjettet

Norge har tatt et offensivt grep med å vedta en opptrappingsplan i statsbudsjettet 2017 til 20 % omsetningskrav for biodrivstoff i 2020. Samtidig har det økte omsetningskravet ført til mye debatt om klimanytte og bærekraft.

[factbox id=”1″]

Aktørene som vil ta i bruk 100 % biodrivstoff rapporterer om høye priser og utfordringer med tilgang. Seminaret vil ta for seg relevante temaer som bærekraft og forutsetninger for bærekraftig biodrivstoff. Det vil bli tatt stilling til veien videre for biodrivstoff. Hvordan skal vi sikre gode rammebetingelser for biodrivstoff i Norge framover, og hvordan blir våre rammebetingelser påvirket av EU.

“Veien videre”

Dagsaktuelle temaer vil bli tatt opp under seminaret. Hva er næringens perspektiver og hva sier forskningen om bærekraft og klimanytte ved bruk av biodrivstoff. Etterfulgt av en politisk debatt, der stortingspolitikere vil debattere om temaet:”veien videre”.