Meny
Baltiske og polske biler fraktet 20 prosent av godset Foto: NLF

Publisert
28.February.2018

Baltiske og polske biler fraktet 20 prosent av godset

Totalt transporterte lastebiler 13,8 millioner tonn gods over grensen i 2017. Biler fra baltiske land og Polen fraktet til sammen 19,4 prosent, nesten dobbelt så mye som i 2012.

Norskregistrerte lastebilers andel av godstransporten til og fra Norge er blitt gradvis redusert de siste årene, viser nye tall fra statistikken Godstransport med lastebil over grensen. I fjor fraktet norske biler 4,3 millioner tonn, en andel på 31,4 prosent.

Svenskregistrerte lastebiler er fortsatt nest størst på transporter til og fra Norge. I 2017 var andelen 27,3 prosent. De svenske bilenes markedsandel har endret seg lite de siste årene, og var 27,9 prosent i 2012.

Nedgang i markedsandeler både ved eksport og import

Den totale transportmengden ved import og eksport på bil økte med 3,9 prosent fra 2016 til 2017. De norskregistrerte lastebilene fraktet 50,9 prosent av godset ut av landet i 2017. Markedsandelen gikk ned med 1,1 prosentpoeng sammenliknet med 2016. Av importen hadde norske lastebiler en markedsandel på 19,4 prosent, sammenliknet mot 19,6 prosent i 2016.

Økning i 4. kvartal

I 4. kvartal 2017 transporterte lastebiler 3,5 millioner tonn gods over grensen. Det er 7,1 prosent mer enn i samme kvartal året før. Norskregistrerte biler fraktet 1,1 millioner tonn av dette, tilsvarende en andel på 32,5 prosent. Det er en økning på 0,2 prosentpoeng sammenlignet med 4. kvartal 2016.