Meny
Båt taper mot buss – inntil videre

Publisert
14.April.2015

Båt taper mot buss – inntil videre

Hurtigbåtene i trafikk på Oslofjorden er ikke samfunnsøkonomisk lønnsomme, men kan bli det – på enkelte ruter med maksimal positiv utvikling de neste ti årene.

Det viser en ny TØI-rapport som har vurdert om det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å utvide hurtigbåttilbudet i Oslofjorden som en del av et utvidet kollektivtilbud.

Hurtigbåt har per i dag negativ samfunnsøkonomisk nytte, men kan i løpet av en tiårsperiode få positiv nytte for enkelte ruter med maksimal positiv utvikling. Det offentlige må uansett regne med å bruke betydelige beløp hvert år hvis de ønsker tilbudet.

Passasjerene verdsetter båttilbudet høyt, og legger vekt på god komfort og redusert reisetid i forhold til bruk av buss og bil. Imidlertid er det knyttet høye kapitalkostnader og miljøutslipp til bruk av båt. Overgang til miljøvennlig drivstoff er sannsynlig i løpet av få år, men lite tyder på vesentlige reduksjoner i driftskostnadene. Med et begrenset kundegrunnlag er det vanskelig å se at båt kan konkurrere med buss som kollektivtransport.

Kommunene Asker, Bærum, Frogn, Nesodden, Hurum og Røyken ønsker et utvidet kollektivtilbud med båt for å avlaste presset på transportsystemet langs land, og for å gi et bedre kollektivtilbud på steder med god tilgang på utbyggingsarealer. Kommunene har oppfordret Akershus og Buskerud fylkeskommune til å utrede mulighetene for utvidet bruk av Oslofjorden som trafikkåre. Rapporten er utarbeidet som en del av dette arbeidet.

Rapporten er basert på survey, passasjerstatistikk, pendlingsstatistikk og informasjon fra berørte kommuner, båtbyggerverft og operatører av eksisterende tilbud og beskriver rammene for bruk av hurtigbåt fram mot år 2030.

Les TØI-rapport 1402/2015. Vind i seilene eller skjær i sjøen – er det grunnlag for nye hurtigbåtruter i Oslofjorden? Forfattere: Frants Gundersen, Njål Nore, Paal Brevik Wangsness og Jan Usterud Hanssen