Meny
Bedre og grønnere transporthverdag

Publisert
28.March.2017

Bedre og grønnere transporthverdag

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har hatt sitt første møte med det nye Mobilitets- og teknologirådet. Han la samtidig frem hovedtrekkene i en ny teknologistrategi for transportsektoren.

– Ny teknologi vil radikalt endre transportsektoren. Jeg ser store muligheter for en enklere og bedre reisehverdag, økt trafikksikkerhet, lavere kostnader for folk og næringsliv, kortere reisetid og viktige bidrag til redusert klima- og miljøbelastning, sier Solvik-Olsen.

Norge i tet

– Det nye Mobilitets- og teknologirådet representerer ulike miljøer, og skal bidra til en felles forståelse av de mulighetene og utfordringene som ny teknologi i samferdselssektoren gir. Norge er i tet i avansert bruk av ekom og i fremste rekke på elektrifisering av bilparken. Vi skal også fremover være en verdensleder i god og tidlig bruk av teknologi som hjelper oss å nå viktige mål for transportsektoren.

– Regjeringen ønsker at norsk industri og norske gründere deltar på like vilkår med internasjonale miljøer i den rivende utviklingen som nå skjer. Grønn og digital konkurransekraft er viktig for Norge, og Mobilitets- og teknologirådet skal være en pådriver. Jeg er glad for at jeg fremover kan få gode råd fra næringslivsledere, fra forskning, industri og fra sektoren om hvordan vi best utnytter de mange mulighetene som ny teknologi representerer, sier Solvik-Olsen.

Mobilitets- og teknologirådet

Mobilitets- og teknologirådet ledes av samferdselsministeren og har medlemmer fra blant annet næringsliv, industri, forskning og transportsektoren:

 • Berit Svendsen (adm.dir. Telenor Norge)
 • Bernt Reitan Jenssen (adm.dir. i Ruter)
 • Alexandra Bech Gjørv (konsernsjef i SINTEF)
 • Silvija Seres (president i Polyteknisk forening)
 • Rolf Assev (partner i StartupLab)
 • Bjørn Erik Thon (direktør i Datatilsynet)
 • Terje Moe Gustavsen (Vegdirektør)
 • Elisabeth Enger (Jernbanedirektør)
 • Kirsti Slotsvik (Kystdirektør)
 • Dag Falk-Petersen (konsernsjef i Avinor)
 • Torstein Olsen (direktør i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet)
 • Hege Skryseth (adm.dir. i Kongsberg Digital)

Nasjonal transportplan

– Vi legger snart frem en ny Nasjonal transportplan. Der vil teknologi ha en sentral plass. Regjeringen vil sikre et fremtidsrettet regelverk som tilrettelegger for bruk av ny teknologi innenfor transportsektoren. Vi vil fremme teknologisk utvikling, blant annet via statlige kjøp og ulike virkemidler, og vi vil finne de beste løsningene gjennom forsøksprosjekter og piloter. Norge deltar aktivt i internasjonalt samarbeid for å sikre at standarder som utvikles tar høyde for norske forhold. Dette arbeidet vil fortsette.

– Det er viktig å tilrettelegge infrastruktur for ny teknologi, både ny kjøretøyteknologi og ITS og annen digitalisering. Mye er usikkert når det gjelder hvilke teknologier som vil vinne kappløpet, og vi skal ikke låse oss til uferdige løsninger. Stikkord for utviklingen er økt instrumentering langs veinettet for å håndtere kommunikasjon bil-bil og bil-infrastruktur, ladestasjoner og raskt og kapasitetssterk ekom.

– Vi ser også en rask utvikling innen sjøtransporten, både på fremdriftsteknologi og autonome skip, og her har Norge store muligheter, også industrielt, sier samferdselsministeren.