Meny
Behov for oppgraderte lagerbygg

Publisert
02.December.2015

Behov for oppgraderte lagerbygg

Eldre lagerbygg er ofte dårlig lokalisert, ineffektive og kommer med et skyhøyt energiforbruk. De siste årene har det vært en enorm økning i e-handel, noe som legger press på hva vi bør kunne forvente av lagerbyggene i dag og for fremtiden.

Økningen av e-handel har stiller store krav til flere og bedre lagerbygg. Lager og distribusjonssentre for e-handel må være større enn anleggene for tradisjonell varehandel.

E-lagre og distribusjonssentre må nemlig ha plass til alle produkter, da det ikke finnes butikklokaler å sende de ut til. De skal også huse langt flere ansatte og fasiliteter for dem. Sist men ikke minst er det viktig at lagrene har kapasitet og bæreevne i gulvet til å holde automatiserte løsninger og mesaniner.

[img id=”1″]

Vi har snakket med regionsdirektør i Norden i Prologis, Allan Lavén. Han forteller om hvordan lagre og distribusjonssentre bør forbedres i møte med en fremtid preget av e-handel og det stadig økende fokuset på energi og miljø.

Langt fra infrastruktur

Mange av lagrene og distribusjonssentrene i Norge er svært gamle og lite fine å se på – uavhengig om de operer med e-handel eller kommersiell varehandel. De bruker store mengder energi og ligger langt fra infrastruktur, noe som gjør distribusjonsprosessen lite effektiv.

I dag er det også behov for å kunne automatisere forskjellige prosesser, og sette inn sorteringsanlegg og rullebånd i lagrene. For å få til dette, må gulvene ha en bæreevne på minst 3 000 kilo per kvadratmeter, noe svært få av de eldre lagrene har.

– Det er svært vanskelig å si hvor mange anlegg som er for gamle i Norge, men jeg gjetter et sted mellom 2-3 000. Disse har en bæreevne på mindre enn 3 000 kg per kvm, og er svært ineffektive, forteller Lavén til Fremtidens Byggenæring.

For å kunne håndtere automatiserte løsninger i større volum, noe fremtidens må kunne, trenger gulvet en bæreevne på omkring 3 500 kg per kvm.

[img id=”2″]

– De lagrene som blir bygget i dag har denne bæreevnen, og i de nye lagrene fremover vil nok bæreevnen ligge på omkring 4 000 kg per kvadratmeter, forteller Lavén og forklarer,

– Da vil man kunne sette inn sorteringsanlegg med større last, noe som øker kapasiteten til lageret. Man kan også planlegge på forhånd hvor man skal sette et eventuelt sorteringsanlegg, og så forsterke bæreevnen i gulvet på dette området.

Grønne lagerbygg

Det å bygge grønt er ikke bare begrenset til bolig-, nærings-, og kontorbygg. Stadig flere lagerbygg setter seg ambisiøse miljøambisjoner. Mange scorer også høyt i forskjellige sertifiseringsverktøy.

– For å få sertifisert lagerbygget sitt stilles det høye krav til energibruk og materialer. Grønne lagerbygg er et resultat av etterspørsel fra kunder som ønsker energieffektivitet, samt økt verdi på eiendomsmarkedet. Flere utbyggere danner seg også etiske og miljøvennlige mål og grønn kompetanse, noe som påvirker måten lagrene blir bygget på i dag. Dette vil absolutt ha en stor påvirkning på fremtidens lagerbygg, forteller Lavén.

– Vi ser også fokus på materialvalg som en økende faktor i lagerbyggene. Du kan bygge både kostnadseffektivt og teknisk med tre og andre naturmaterialer. Etterspørselen for dette vil vi også se mer og mer. I dag er det større fokus på stål, men vi tror at miljøfokuset vil spre seg også til lagerbygg, som vil øke bruken av tre og stein.

[img id=”3″]

Svevende over motorveien

Lavén holdt et spennende foredrag på Colliers Summer Summit i Oslo, hvor han blant annet viste frem visjoner for fremtidens lagerbygg. Han understreker at dette er en ide, og en ny måte å tenke på for å effektivisere lagerbyggene og gjøre de vakrere. Gjennom illustrasjoner viser han hvordan lagerbyggene bør ligge tett på hovedveiene – nærmest svevende over de.

– Dette er et interessant konsept fordi området allerede er utbygget med motorvei, og man kommer så tett man kan inn på infrastrukturen uten å påvirke områdene rundt. Det blir også en langt mer effektiv logistikk-kjede dersom vi kan plassere lagrene ovenfor motorveien.

– For å få dette realisert er det mange aktører som må samarbeide, som vegvesenet og kommunene. Vi har ikke sett slike lager enda, men det er en god ide. Men, en ting som jeg er sikker på vil komme for fult er økt fokus på energieffektivitet og miljøaspektet, avslutter Allan Lavén til Fremtidens Byggenæring.