Meny
Bilister og syklister har blitt bedre til å dele veien

Publisert
20.July.2018

Bilister og syklister har blitt bedre til å dele veien

Fem år med Del veien viser at bilister og syklister tar mer hensyn til hverandre.

I hvert fall ifølge 6000 syklister og bilister som har svart på hvordan de opplever samspillet.

Trenden med flere treningssyklister og målet om å doble sykkelandelen gjorde at Samferdselsdepartementet bestilte en ny kampanje i 2012. Den skulle forebygge alvorlige ulykker og dempe konfliktnivået i trafikken. Målet var at det ikke skulle bli flere dødsulykker på sykkel selv om sykkelbruken økte.

Mer ydmykhet og forståelse

Del veien med diverse filmsnutter, 340 reklameskilt og aktiviteter på FB har gitt resultater.

– Våre undersøkelser viser at både syklister og bilister oftere søker blikkontakt i kryss og er mer oppmerksomme på blindsoner enn før. Vi ser også at syklister og bilister deler veien på en bedre måte enn før Del veien-kampanjen startet for fem år siden: Flere bilister kjører forbi med god margin og syklister er flinkere til å slippe biler forbi.

Det forteller prosjektleder Signe Gunn Myre.

Flere tusen har svart på spørsmål om samspill

Hvert år som kampanjen har pågått, har tusen syklister og bilister svart på spørsmål rundt hvordan de deler veien.

– Det er selvfølgelig vanskelig å måle effekten av kampanjen siden vi ikke har noen kontrollgruppe. Men TØI har evaluert kampanjeskiltet og slått fast at det virker direkte på trafikantenes atferd. De sa at det gikk ti år mellom hver gang de med så stor sikkerhet kunne si at noe virket, sier Myre.

Et mediebyrå har også hvert år intervjuet et representativt utvalg av bilister, hverdagssyklister og treningssyklister for å kunne si noe om endringer i kunnskap, holdninger og atferd.

– Så selv om vi ikke kan være bastante på resultater av kampanjen, så blir disse målingene sikrere når de over tid peker i samme retning, sier Myre.

Dødsulykkene øker ikke

– Personskadeulykkene på sykkel har dessverre økt de siste årene, i takt med at flere sykler og kanskje også som følge av at rapporteringen er blitt bedre. Imidlertid ser vi at dødsulykkene heldigvis ikke har økt. De ligger på et snitt på ti i året de siste fem år. Tidligere var det om lag tolv i året som døde på sykkel. Dette er altfor små tall til å trekke noen konklusjoner, men vi håper at kampanjen har bidradd til at antall dødsulykkene ikke stiger. Vi vet at det aller viktigste for å unngå alvorlige ulykker på sykkel er å sørge for å bli sett, sier Myre.

Humor og Hushovd har vært en god kombinasjon

Før kampanjen startet så Vegvesenet på årsaker til dødsfall og hvorfor syklister og bilister er sinte på hverandre. Viktige stikkord her er blindsoner og manglende blikkkontakt. Bilister ville ha god flyt og følte seg hindret av syklister, som på sin side ble usikre hvis bilister sneiet for nær.

Vi ville lage en kampanje som både skulle sørge for at syklister ble sett, og samtidig skulle gjøre folk mer høflige i trafikken. Vi kan ikke bygge oss ut av alle situasjoner. Gang- og sykkelveger må krysse avkjørsler, så samspill er viktig.

– Vi brukte Thor Hushovd og humor for å nå fram til bilister og ulike syklister. Kampanjen har blitt evaluert hvert år, og vi har justert innholdet ut fra dette. Hushovd har virkelig vært en god ambassadør for kampanjen, han har frontet den ved flere anledninger. Han er forresten ikke bare en stor syklist, han er også en lidenskapelig bilelsker og samler på Porscher, noe mange ikke er klar over, sier Myre.