Meny
Biodrivstoff blir billigere

Publisert
03.June.2015

Biodrivstoff blir billigere

NHO er glad for at regjeringspartiene og Venstre og Kristelig Folkeparti i forliket om revidert budsjett fjerner avgiften på biodiesel.

Dermed har de reversert den forrige regjeringens opphevelse av avgiftsfritaket for biodrivstoff fra 2009.

– Vi er avhengig av en storstilt omlegging til alternativt drivstoff  i transportsektoren for å oppnå norske klimamål, sier avdelingsdirektør Per Øyvind Langeland i NHO, som legger til at dette er noe næringslivet har kjempet for lenge.

– NHO håpet at også veibruksavgiften på naturgass skulle fjernes. Naturgass gir mindre CO2 utslipp, men løser helt lokale problemer med luftforurensing og er brobygger til økt bruk av biogass gjennom stabil forsyning og nødvendig infrastruktur.

ENØK

– Vi er fornøyd med at Stortinget ber regjeringen i statsbudsjettet for 2016 legge frem en plan for å gjennomføre skattefradrag for ENØK i husholdningene. Energieffektivisering er den rimeligste måten å frigjøre fornybar energi på og skattefradrag er et effektivt virkemiddel. Smartere energibruk er nødvendig for å oppnå andre delmål som økt elektrifisering av transportarbeidet, utfasing av oljekjeler, satsing på prosessindustri med biobaserte råvarer og økt kraftutveksling med utlandet.

– Det er bra at miljøteknologiordningen blir ytterligere styrket, sier Langeland.