Meny
Biodrivstoff er ikke nøkkelen til utslippskutt

Publisert
22.March.2017

Biodrivstoff er ikke nøkkelen til utslippskutt

De eldste bilene må bort og flere må velge nullutslipp. NAF mener økt bruk av biodrivstoff er et blindspor for å kutte utslipp fra personbilene. – Økt bruk av biodrivstoff har en rekke usikkerheter knyttet til seg, sier Inger Elisabeth Sagedal.

– Det kan bli dyrt, bety tekniske problemer for de eldre bilene, og det er usikkert om det egentlig gir klimakutt, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF, Norges Automobil-Forbund.

Tvil om biodrivstoffet gir klimaeffekt

NAF mener at biodrivstoff er en mellomløsning for tungtransport, skip og fly inntil disse også kan elektrifiseres. Dagens innblanding av bio i bensinen kan ikke økes uten å skade de eldste bilene, og det hersker usikkerhet om biodrivstoffet som blandes i dieselen er bærekraftig.

– Selv med økt innblanding av biodrivstoff vil bilene fortsatt forbruke en stor andel fossilt brensel. Når det i tillegg er tvil om biodrivstoffet gir klimaeffekt, skaper det stor usikkerhet. Det mest treffsikre er å iverksette tiltak som gjør at folk kan skifte ut de eldste bilene som slipper ut mest, sier Sagedal.

Tre viktige tiltak

Tre tiltak er spesielt viktige for få en raskere utskiftning av de eldste bilene. Engangsavgiften må innrettes slik at folk velger bilene som slipper ut minst, og det må gi fordeler å velge nullutslipp. Omregistreringsavgiften må ned for å gjøre det billigere å bytte ut en bruktbil med en med lavere utslipp. Ikke minst må vrakpanten økes kraftig.

– Bilprodusentene kappes nå om å få de beste elbilene på veien. Teknologien er med oss og myndighetene må gjøre det enkelt og attraktivt å velge miljøvennlig, sier Sagedal.