Meny
Biogass – fremtidsnæring med grønne arbeidsplasser Biogass er klimavennlig energi som utvinnes fra matavfall, husdyrgjødsel og avløpsslam. Ved Øvre Romerike Avfallsselskap (ØRAS) brukes biogass som drivstoff til avfallsbilene. Foto: Jill Johannessen / Samfunnsbedriftene

Publisert
18.September.2020

Biogass – fremtidsnæring med grønne arbeidsplasser

– Bruk av biogass er en rask og enkel måte å redusere utslipp på. Vi håper flere får øynene opp for dette, sier daglig leder Pia Farstad von Hall i Biogass Norge.

Biogass er klimavennlig energi som utvinnes fra matavfall, husdyrgjødsel og avløpsslam.

– Vi har en overflod av råmaterialer, og det er kun et spørsmål om å utnytte den. Biogass kan brukes til drivstoff, oppvarming og produksjon av elektrisitet, sier Farstad von Hall.

Løser avfallsproblemer

– Norge har gode forutsetninger for å produsere og bruke biogass. Den er sirkulær og løser avfallsproblemer. Produksjon og bruk av biogass bidrar også til viktige klimakutt. Vi snakker om kjent teknologi som bringer oss videre mot lavere utslipp. Og nye grønne arbeidsplasser!

– Bruk av biogass er en rask og enkel måte å redusere utslipp på. Verdikjeden er omfattende: landbruket, transportnæringen, maritim sektor, utstyrsleverandører og kommunal sektor. Det er mange ulike bedrifter og offentlige selskaper som sammen bidrar til å utvikle et fremtidsrettet grønt marked, sier Pia Farstad von Hall.