Meny
Biogasstransport reduserte CO2 utslipp med 94 prosent Foto: Geminor AS

Publisert
29.April.2022

Biogasstransport reduserte CO2 utslipp med 94 prosent

Geminors avfallskontrakt med biogasstransport har vist seg å gi betydelige utslippskutt. Bruk av biogass reduserte CO2e-utslippet med hele 153 tonn i 2021, noe som tilsvarer et kutt på 94 prosent sammenlignet med veitransport på diesel.

På slutten av 2020 inngikk Geminor og det interkommunale avfallsselskapet Vestfold Avfall og Ressurs AS (VESAR) en treårsavtale om transport og avsetning av 36 000 tonn restavfall til energigjenvinning per år. Siden samarbeidet startet har avfallet blitt fraktet fra Tønsberg og Larvik til forbrenningsanlegg for energigjenvinning på Østlandet.

En gjennomgang av avfallstransporten for 2021 viser det store miljøpotensialet i bruk av klimanøytral biogass: Av 168 663 kjørte kilometer gjennomført av gassdrevne biler fra Litra Gass, ble det totale utslippet målt til beskjedne 9,6 tonn CO2e. For tilsvarende kjørelengde med Euro 6 dieselmotor og minimum 20 tonns last, ble utslippet beregnet til 162,9 tonn CO2e.

Geminors beregninger – som er regnet ut med Miljødirektoratet sin kalkulator for lastebil/varebil og HBEFA (Handbook of Emission Factors for Road Transport) – viser dermed at CO2e-utslippene fra transport med klimanøytral biogass kun utgjør rundt seks prosent av utslippene for tilsvarende transport med diesel.

– Stort potensial

Geminors regionsansvarlig for Østlandet, Vidar Monsen, er positivt overrasket over utslippstallene fra 2021.

– At biogass ville utgjøre en forskjell var vi klar over, men dette er overraskende gode tall. Transporten som gjøres for VESAR viser at biogass som drivstoff er viktig for å gjøre avfallsbransjen grønnere, og at potensialet er stort. Våre erfaringer med dette er gode, så nå ønsker vi flere med på laget for å øke avfallsvolumene som transporteres på biogass i Norge, sier Monsen.

Monsen mener flere faktorer må på plass for å få avfallsbransjen til å velge biogass som drivstoff.

– Dette handler selvsagt mye om pris, for store deler av avfallstransporten går i dag som returtransport. Om vi skal få et konkurransedyktig transporttilbud i form av flere norskeide biogassdrevne lastebiler, krever dette forutsigbarhet slik at flere tør å investere. Samtidig må det være både vilje og insentiver for avfallsaktørene til å velge biogass selv om det ikke alltid er det rimeligste alternativet.

– Det er i tillegg viktig å bruke biogassen som produseres lokalt, fremfor å transportere den andre steder. Det gjør den mer klimavennlig, sier Monsen.

Større interesse for biogass

VESAR var et av de første avfallsselskapene til å stille krav om transport med biogass i sine anbud. Selskapet har bidratt til avfalls- og gjenvinningsbransjens veikart for sirkulær økonomi, og har anbefalt at man primært benytter klimavennlig drivstoff som er biprodukt av materialgjenvinningsprosesser.

Prosjekt og utviklingsansvarlig i VESAR, Terje Kirkeng, mener at flere oppdragsgivere kan og bør stille krav til bruk av biogass.

– Avgjørelsen ligger blant annet hos kommunene og de interkommunale selskapene. Mange kan i større grad komme på banen og stille krav til biogass som en del av miljøkravet i sine anbudskonkurranser. Men dette handler selvsagt også om å gjøre biogass mer attraktivt i form av god regional infrastruktur. I Vestfold og Oslo-området har tilbudet blitt tilstrekkelig, men mange regioner har hverken produksjon eller infrastruktur som gir biogass et fortrinn, sier Kirkeng.

–  Vi merker stadig større interesse for biogass i markedet, og har stor tro på at dette er et godt alternativ for avfallsbransjen i framtiden. Biogass er ikke nødvendigvis noen helhetlig erstatning for, men snarere et godt klimavennlig supplement til elektrisitet og hydrogen, avslutter Kirkeng.