Meny
Bømlo-selskap med grønne løsninger til verden

Publisert
08.December.2017

Bømlo-selskap med grønne løsninger til verden

Bømlo-selskapet Servogear produserer propell- og girsystemer til hurtigbåtbransjen som reduserer CO2-utslipp med 30 prosent samtidig som det gir bedre energiutnyttelse. Teknologien har allerede erobret det Europeiske markedet. Nå satser Servogear mot Asia – første stopp er havnebyen Singapore.

– Etter at vi hadde fått fotfeste i det norske markedet begynte vi gradvis å jobbe oss utover. I dag er 80 prosent av leveransene våre i Europa. Nå ser vi mot Asia som er et nytt vekstmarked for oss. Hvis vi ikke utvikler oss, går vi bakover og det står ikke i stil med vår ambisjon, sier Torleif Stokke, daglig leder i Servogear.

Bømlo- selskapet har siden starten i 1973 hatt en god vekst med en eksportandel på mellom 70 og 80 prosent. All innovasjon, utvikling og produksjon foregår i Norge. Produktene er levert til hurtiggående offshorefartøy, ferger, arbeidsbåter og superyachter i mer enn 80 land.

Nye muligheter i Asia

I slutten av november var Torleif fra Servogear i Singapore for å delta på Global growth-programmet, et initiativ i regi av Innovasjon Norge. Programmet introduserer norske bedrifter med ambisjoner om vekst i nye markeder.

– Noe av det viktigste Innovasjon Norge lærte oss i forkant av turen var å spisse budskapet vårt slik at vi enkelt kunne fortelle potensielle kunder hvilket problem vi løser og hvorfor de skal velge oss. Jeg er helt sikker på at dette blir avgjørende for å knytte kontakt med myndigheter og bedrifter i maritim sektor, og ikke minst potensielle kunder, sier Torleif.

Med en av verdens største havner er det stort potensial for norsk maritim sektor i øystaten Singapore. I en verden hvor det forventes at miljøvennlige løsninger tas i bruk fikk flere øynene opp for Servogears produkt. I motsetning til dagens mange miljøvennlige alternativer, er Servogears løsninger både miljøvennlig og økonomisk lønnsomme for kunden.

«Det er først nå vi i Servogear har skjønt at vi var med på å starte det grønne skiftet allerede ved vår oppstart i 1974.»

– Torleif Stokke

– Det er først nå vi i Servogear har skjønt at vi var med på å starte det grønne skiftet allerede ved vår oppstart i 1974. Siden den tid har ambisjonen om å gjøre hurtigbåtbransjen mer miljøvennlig vært en del av vårt DNA og det er derfor gøy å se at det er våre produkter verden etterspør, sier Torleif.

Samarbeider om nye løsninger

Norske bedrifter har kompetanse og teknologi som verden etterspør. I et forsøk på å øke norsk eksport har Innovasjon Norge samlet rundt 70 bedrifter innenfor maritim sektor i klyngenettverket NCE Maritime CleanTech. Nettverket har blitt u et unikt forum som åpner muligheter for felles forskningsprosjekter, finansiell bistand, kompetanseoverføring og internasjonalisering.

– Klyngenettverket har vært ekstremt viktig for oss. Vi ville aldri kommet der vi er i dag uten kompetansen vil har tilegnet oss og prosjektene vi har fått mulighet til å delta i gjennom nettverket. Derfor pleier jeg å si at 2 + 2 = 5 fordi klyngenettverket gir så mye ekstra, sier Torleif i Servogear.

Nullutslippsfartøyet «Urban Water Shuttle» er ett av forskningsprosjektene klyngen har samarbeidet om. Den batteridrevne hurtigbåten skal minske sannsynligheten for trafikkork, reduserer utslipp og begrense kostnader for utvidet infrastruktur i byene. Prosjektet startet i år og blir å finne i Oslo, Stavanger og Bergen innen få år. På sikt vil fergen kunne eksporteres til utlandet.