Meny
Bompengeinntektene fortsetter å øke tross elbilfritak

Publisert
28.January.2019

Bompengeinntektene fortsetter å øke tross elbilfritak

Tendensen er klar: inntektene øker jevnt i bompengeverden til tross for at elbilene har sluppet å betale i en periode.

Tall fra 1990 fram til og med 2017 viser at inntektene fra bompengeinnkreving har økt jevnt og trutt og lå i 2017 på rundt 10,4 milliarder kroner. Prognosene for 2018 og 2019 ligger på henholdsvis 11,5 og 13 milliarder kroner.

– Hovedårsaken til at vi forventer at inntektene øker ytterligere er blant annet innføringen av et nytt takst-system i Oslo og opprettelse av nye bomstasjoner i Oslo, Bergen og på Nord-Jæren. I tillegg starter flere bompengeprosjekter opp, forteller Åge Jensen, avdelingsdirektør i Statens vegvesen.

Usikkert om oppheving av fritak vil påvirke inntektsgrunnlaget

Elbilfritakene i 2017 utgjorde om lag 48 millioner av totalt 655 millioner passeringer i bomstasjoner og på ferjer.

– Vi regner med at noe av inntektsgrunnlaget kan være påvirket av disse fritakene, men i og med at Stortinget har vedtatt at det nå er opp til lokalpolitikerne å vurdere om fritak skal oppheves, kan vi ikke si noe på nåværende tidspunkt om hvilken effekt det kan ha på inntektsgrunnlaget fremover, sier han.

Forventer å få ut effektiviseringsgevinst

Driftskostnadene har holdt seg på omtrent på samme nivå i 2016 og 2017, hvis man tar hensyn til den generelle prisstigningen. Driftskostnadene per passering ble redusert med tre øre og lå på 1,25 kr i 2017.

– Vi forventer å få ut en effektiviseringsgevinst når vi nå har samlet rundt 60 selskaper i fem regionale bompengeselskaper, opplyser Jensen. Ved å redusere antall bompengeselskaper vil vi se stordriftsfordeler på sikt, bl.a. når det gjelder administrasjon av daglig drift, oppstart og nedleggelser.

Brikkebruken øker jevnt

Antall passeringer med bombrikke økte i 2017 og lå totalt på 78 prosent av alle passeringer. Denne andelen har vært stabil siden 2008. Det var Vestlandet som ledet an med høyest brikkeandel i 2016, inntil Nord-Norge tok over ledelsen i 2017. Årsaken var at flere bompengeprosjekter startet opp i nord i forhold til resten av landet. Nå er brikkebruken jevnt fordelt over hele landet.

Utenlandske privatbilister betalte like godt som norske

Antall passeringer med utenlandske biler var på om lag 20,1 millioner, noe som tilsvarer rundt 3,1 prosent at den totale trafikken i bomstasjoner.

Betalingsgraden for disse kjøretøyene har økt fordi flere har avtale om bombrikke og fordi bompengeselskapene benytter seg av profesjonell innkrevingstjeneste for utenlandske biler som ikke har brikke. I 2017 betalte utenlandske privatbilister og tunge kjøretøy med brikkeavtale like godt som norske.

Bare utenlandske i takstgruppe 2 (over 3 500 tonn) uten bombrikke betalte dårligere enn norske, med en betalingsgrad på 63 prosent. Dette gjelder en liten andel både norske og utenlandske, fordi de fleste har bombrikke etter at det ble obligatorisk for takstgruppa 2 i 2015.

Fakta fra regnskapsåret 2017:

63 bompengeprosjekter med AutoPASS-innkreving
Et prosjekt med manuell innkreving og et med lokal drivstoffavgift
Tre prosjekter ble avsluttet, to startet innkreving og et ble utvidet
Seks ferjestrekninger hadde bompengepåslag på ferjebilletten
655 millioner passeringer i bomstasjoner og på ferjer
237 bomstasjoner fordelt på om lag 480 innkrevingsfelt
82 bompengeprosjekter har så langt blitt vedtatt av Stortinget.