Meny
Brukollaps i nord deler landet i to – nå tar NLF grep Badderen bru på E6 i Nord-Troms har fått seg en alvorlig knekk. Foto: Frode Lyng Hansen/Statens vegvesen

Publisert
03.June.2022

Brukollaps i nord deler landet i to – nå tar NLF grep

Tirsdag kveld kollapset broen over E6, ved Badderen i Kvænangen, og all trafikk er nå stanset. Norges Lastebileier-Forbund (NLF) frykter at situasjonen vil bli langvarig, og har allerede søkt Vegdirektoratet om dispensasjon på kjøre- og hviletidsreglene.

Varmt vær har ført til rask snøsmelting og flere elver og bekker har gått over sine bredder. Elven Badderen i Kvænangen kommune flommet over og har forårsaket store skader på bruen som binder den nordligste landsdelen sammen med resten av Norge. Bruen er nå stengt på ubestemt tid. 

Må gjennom Finland

NLFs regionsjef for Nordland, Troms og Finnmark, Odd-Hugo Pedersen, var tidlig på ballen etter hendelsen, og har vært i tett dialog med Statens vegvesen (SVV) for å holde seg oppdatert på den videre fremdriften. 

– Vi frykter at situasjonen vil vedvare i lengre tid, og få store konsekvenser for forsyningslinjene i regionen, sier NLFs regionsjef, Odd-Hugo Pedersen. Foto: NLF

– E6 er stengt og Norge er delt i to. Atter en gang blir vi minnet på at veinettet vårt ikke er rustet for en vanlig vårflom.For ett år siden røk den gamle bruen som går parallelt med «nybruen». Jeg stiller derfor spørsmål ved om de nødvendige tiltakene ble gjort i fjor, gitt den situasjonen vi igjen står i nå, sier Pedersen. 

I praksis fører brukollapsen til at lastebiler som frakter gods f.eks. mellom Harstad og Alta nå må kjøre via Finland. Det innebærer i tillegg å måtte krysse riksgrensen to ganger på en kjøring. Dette forlenger turene med om lag 160 kilometer, noe som fører til at det i mange tilfeller blir umulig å utføre fastsatte turer innenfor kjøre- og hviletidsreglene. Nå ber derfor NLF Vegdirektoratet om midlertidig dispensajon på disse reglene, for å få frakten frem.

Praktiske problemer

Brukollapsen har allerede skapt utfordringer for flere av NLFs medlemmer.  

Daglig leder i Miniekspress Nord Norge, Dag-Jostein Arild, forteller at stengningen skaper praktiske problemer for bedriften på de lengste kjørestrekningene. 

– På noen ruter forsøker vi å sette inn ekstra sjåfører, men det er ikke enkelt i situasjon med sjåførmangel. En annen konsekvens er økte kostnader med lange omkjøringer. Det krever en god dialog med kundene for å få dekket det inn, forteller Arild. 

Han er glad for at NLF har søkt om dispensasjon fra kjøre- og hviletidsreglene. 

– Dersom NLF får gjennomslag for dette, så vil det være til stor hjelp, med for eksempel redusert døgnhvile og økt kjøretid to dager i uken, avslutter Arild. 

Midlertidig bru

Frode Lyng Hansen er bruforvalter i Statens vegvesen og har vurdert skadene på Badderen bru. 

– Konstruksjonsskadene er så alvorlige at bruen ikke kan repareres. Vi vurderer nå om vi skal la brua kollapse av seg selv, eller om vi skal ta den ned, sier Hansen. 

Tilbake til NLFs regionsjef, Odd-Hugo Pedersen, forteller han videre at den siste meldingen han har fått fra SVV, er at det vil kunne komme på plass en midlertidig bru om 14 dager.

– I første omgang vil det kun bygges en midlertidig bru, som så raskt som mulig skal erstattes av en ny midlertidig bru. Sistnevnte vil være mer solid og SVV mener at den kan stå noen år, forteller Pedersen. 

Det er så langt ikke kommunisert noe om hvilke vektbegrensninger denne vil få.  

– Vi frykter at situasjonen vil vedvare i lengre tid, og få store konsekvenser for forsyningslinjene i regionen, sier Pedersen. 

NLF ber i søknaden til Vegdirektoratet om at dispensasjonen blir gjeldene fra tidsrommet f.o.m 3. juni 2022 t.o.m. når broen på E6 Kvænangen er gjenåpnet for tungtransport, for alle sjåfører som er underlagt regler for kjøre- og hviletid.