Meny
Busstreik avverget – dette ble resultatet Forhandlingsleder for Yrkestrafikkforbundet Linda Jæger. Foto: Jonas Ruud

Publisert
09.May.2022

Busstreik avverget – dette ble resultatet

Lørdag 7. mai ble partene enige på overtid i bussmeklingen.

Yrkestrafikkforbundet representerer 6.000 av de i overkant av 12.000 organiserte bussjåførene som etter hvert kunne blitt omfattes av en streik. I første runde ville 2.362 bussjåfører og bybaneførere i store deler av landet blitt tatt ut. Yrkestrafikkforbundet organiserer 1.128 av disse.

Yrkestrafikkforbundet forhandler sammen med Fellesforbundet, Norsk Jernbaneforbund og Fagforbundet med NHO Transport og Spekter som motpart.

Dette ble resultatet

Forhandlingsleder for Yrkestrafikkforbundet Linda Jæger oppsummerer oppgjøret i bussbransjen.

– Vi har fått gjennomslag for viktige forbedringer i arbeidshverdagen som vi har kjempet for i flere år, i tillegg til et godt økonomisk resultat. Vi har fått på plass forskuttering av sykepenger. I tillegg har vi blant annet fått gjennomslag for at sikkerhetssjekk av bussen er en del av den ordinære arbeidstiden og kommet et stort skritt på veien i kampen mot gratisarbeid i bransjen, uttaler Jæger.

Streik avverget, men uravstemning gjenstår

Forhandlingsleder for Yrkestrafikkforbundet Linda Jæger konstaterer at partene er enige om et resultat i meklingen.

– Et flertall av forhandlingsdelegasjonen anbefaler oppgjøret. Det betyr at busser og bybane går som normalt lørdag. Nå skal forhandlingsresultatet ut på uravstemning til medlemmene i de fire organisasjonene. Dersom forslaget får flertall blant den samlede medlemsmassen er oppgjøret godkjent, konstaterer Jæger.

Forskutterte sykepenger

Forhandlingsleder i Yrkestrafikkforbundet Linda Jæger utdyper elementene i oppgjøret

– Ved sykemelding i mer enn 16 dager er ikke lenger bedriften pliktig å betale lønn. De fleste bussjåfører som blir langtidssykemeldt opplever at det kan ta opptil flere måneder før neste lønnsutbetaling kommer fra NAV. Vi har fått arbeidsgiver til å forplikte seg til å forskuttere lønnen fra NAV. Manglende lønnsutbetaling vil ikke lenger være en ekstra bekymring ved langtidssykemelding.

10 minutters-regelen

– Når sjåføren er inntil ti minutter forsinket inn til matpause eller arbeidstidens slutt, får de ikke betalt for dette. Vi har fått redusert de ti minuttene til fire minutter, det er et stort skritt på veien i kampen mot gratisarbeid.

Sikkerhetssjekken

– Tiden som er satt av til en sikkerhetssjekk er ikke alltid nok til å gjennomføre sjekken på en forsvarlig måte. Det er ganske vanlig at bussjåfører kommer tidlig på jobb og utfører sikkerhetssjekk av bussen på fritiden, ettersom det til syvende og sist er sjåførens ansvar at alt er i orden før ruta skal kjøres. Vi har fått gjennomslag for at sikkerhetssjekk av bussen er en del av den ordinære arbeidstiden og at det skal settes av nok tid til å gjennomføre denne.