Meny
Bygger beredskapsterminaler for godstrafikken

Publisert
16.August.2016

Bygger beredskapsterminaler for godstrafikken

Jernbaneverket totalfornyer nå strekningen fra Voss til Palmafoss og bygger beredskapsterminal der. Innen utgangen av året skal beredskapsterminaler for godstrafikken på hovedstrekningene stå klare.

Tiltakene gjennomføres for at omlasting av gods fra bane til veg skal kunne skje flere steder om en del av banestrekning må stenges som følge av for eksempel ras eller andre naturskader. For Bergensbanens del etableres det nå slike omlastingsterminaler på begge sider av høyfjellstrekningen, nærmere bestemt på Nesbyen og ved Voss. Dermed kan godstog som er underveis omlastes til lastebiler ved hendelser som medfører stengte delstrekninger. Godstrafikken kan også opprettholdes på deler av fjernstrekningene dersom banen skulle bli stengt i lengre tidsrom. Målet er å skape større trygghet og regularitet for gods på bane.

[factbox id=”1″]

Klare til bruk i 2016

– Målet er at alle er at alle terminalene skal stå klare til bruk innen utgangen av året, sier prosjektleder Håvard Mordal Dretvik i Plan og teknikk. Palmafoss og Nesbyen er under bygging. Det samme gjelder Kvam, mens det er rett før oppstart på Støren og Steinkjer. Mosjøen og Mo i Rana er ferdig, der handlet det om mindre tiltak på eksisterende terminaler. I tillegg skal depotområdet på Fauske på Nordlandsbanen utvides. For Sørlandsbanens del kan Langemyr godsterminal i Kristiansand benyttes som den er. Arbeidet med en forenklet hovedplan for beredskapsterminalene startet opp for et snaut år siden så her har det gått unna !

Palmafoss

Palmafoss er driftsbase for Bergensbanen vest og oppgraderes nå som beredskapsterminal for godstrafikken på Bergensbanen. Det gamle sporet fra Voss stasjon til Palmafoss var en del av Hardangerbana og hadde et stort behov for oppgradering. – Arbeidet består i å bygge nytt spor på den 2,8 kilometer lange tidligere delen av Hardangerbana fra Voss stasjon til Palmafoss, opplyser prosjektleder Anders Sirevaag. Området oppgraderes med bygging av lastegate på 175 meter som tåler et akseltrykk på 46 tonn for lasting og lossing av tog. Til erstatning for dagens to haller for driftsbasen på området bygges en ny og større hall. Spor 3 på Palmafoss fjernes og alle spor får ny ballast og nye sviller. Arbeidet utføres av entreprenøren O.L Kythe med underenderentreprenører.