Meny
Bygger hydrogen-verdensnyhet på Kjørbo i Bærum

Publisert
01.April.2016

Bygger hydrogen-verdensnyhet på Kjørbo i Bærum

Uno-X har tegnet avtale om bygging av sin første hydrogenstasjon – like ved Norges mest trafikkerte vei.

Hydrogenstasjonen blir like brukervennlig som dagens fyllestasjoner for bensin og diesel, og vil som den første i verden bruke overskuddsenergi fra et bygg til å produsere hydrogen.

– Hydrogenbiler vil spille en nøkkelrolle for å redusere utslippene fra veitrafikken. Derfor føles det godt for oss i Reitangruppens drivstoffselskap å ha på plass avtalen for den første av de 20 hydrogenstasjonene Uno-X skal bygge innen 2020. Over 80.000 biler vil passere stasjonen på Kjørbo daglig når den åpner til høsten, og vi har sterk tro på at mange av disse om få år er hydrogenbiler, sier administrerende direktør Vegar Kulset i Uno-X Gruppen.

Hydrogenbiler er elbiler som har en hydrogentank i stedet for et batteri. Hydrogentanken fylles på tre-fire minutter og rekkevidden er opp til 600 kilometer. Eneste utslipp er vann.

– Disse egenskapene gjør hydrogenbilen til et svært godt alternativ som bil 1 i mange husholdninger – den er like brukervennlig som dagens bensin- og dieselbiler, men med nullutslipp. Også er det selvsagt en bonus at hydrogenbiler fortsatt kan kjøre i kollektivfeltet uten passasjer også i rushtiden. Uno-X vil bidra til at hydrogenbiler blir et reelt bilvalg for alle bilister, sier Kulset.

Først i verden

Stasjonen på Kjørbo, som bygges ved hjelp av teknologi fra norske NEL ASA, blir en verdensnyhet når den åpner til høsten: Det blir den første hydrogenstasjonen i verden som bruker overskuddsenergi fra et plusshus til å produsere hydrogen. Et plusshus produserer mer energi enn det forbruker, og kontorbygget Powerhouse Kjørbo produserer ved hjelp av solceller to ganger elektrisitetsmengden bygget trenger.

– Uno-X-stasjonen på Kjørbo er den første i en helt ny generasjon hydrogenstasjoner. Her blir det like enkelt og raskt å fylle tanken med hydrogen, som det i dag er å fylle tanken med bensin eller diesel. Samtidig setter vi opp en elektrolysør som er tilpasset til å kunne bruke byggets overskuddsenergi til å produsere hydrogen lokalt, sier CEO Jon André Løkke i NEL ASA.

Dugnad for nullutslipp

Hydrogenstasjonen på Kjørbo har fått 7,7 millioner kroner i støtte fra Enova, og Akershus fylkeskommune har bidratt med 5,7 millioner kroner.

-Det er svært gledelig at vi har lykkes med å få etablert et offentlig – privat partnerskap om bygging av en ny hydrogenstasjon i Sandvika. Det representerer et viktig skritt i retning av å realisere fylkeskommunens ambisjon om å få 10 000 hydrogenbiler på veien i Akershus og Oslo innen 2025.  Det er et viktig skritt for et skifte mot utslippsfri transport, og skaper muligheter for næringsliv og kompetansemiljøer innen transportteknologi både nasjonalt og internasjonalt, sier fylkesordfører Anette Solli.

I høstens Statsbudsjettavtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti heter det: «Stortinget ber regjeringen etablere en støtteordning for hydrogenfyllestasjoner i forbindelse med utarbeidelse av ny avtale og mandat for Enova.».

Uno-X har planene klare for bygging av ytterligere 19 hydrogenstasjoner de neste årene, og håper det raskt vil foreligge forutsigbare rammebetingelser fra nasjonale myndigheter til utbygging av hydrogeninfrastruktur. Øremerkede midler til Enova allerede i revidert nasjonalbudsjett vil legge til rette for en utbygging i og mellom Norges største byer de neste årene.

– Verdens største bilprodusenter lanserer nå og i årene som kommer masseproduserte hydrogenbiler. Dette er en velprøvd og kommersielt tilgjengelig teknologi. Hydrogenbiler vil kreve vesentlig mindre subsidiering enn det elbilene totalt sett har blitt subsidiert med, men drivstoffet er ikke allment tilgjengelig. Derfor er det viktig at staten bidrar med midler for realiseringen av en landsomfattende infrastruktur av hydrogenstasjoner, i samarbeid med kommersielle aktører. Vi i Reitangruppen og Uno-X tar ansvar gjennom betydelige hydrogeninvesteringer, og forventer at det offentlige nå bidrar med sin andel for å gi hydrogen samme mulighet til å lykkes i markedet som el-bilene, sier Vegar Kulset.

I tillegg til støtte fra Enova og Akershus fylkeskommune, har Asplan Viaks rolle som pådriver vært svært viktig for å lande planene om en hydrogenstasjon ved Powerhouse Kjørbo. Powerhouse Kjørbo var ferdig rehabilitert våren 2014. Asplan Viak var engasjert som rådgiver for flere tekniske fag under prosjektet og har siden vært leietaker. Entra er utleier.

– Denne stasjonen er drevet frem av Uno-X i nært samarbeid med høykompetente, lokale entusiaster og god offentlig pengestøtte. Vi har tro på at vi kan få til det samme med de 19 neste hydrogenstasjonene, sier Vegar Kulset i Uno-X Gruppen.