Meny
Bygger infrastruktur for elbiler

Publisert
16.December.2015

Bygger infrastruktur for elbiler

Salget av elbiler har doblet seg hvert år de siste 5 årene. I april 2015 var det over 50 000 elbiler på norske veier sammenlignet med nærmere 70.000 i dag. I mars 2015 var 25 prosent nye biler en elbil. I 2014 var markedsandelen for elbiler på 12,5 prosent. Foreløpig er de aller fleste elbiler personbiler til privat bruk.

I mai 2015 la Enova frem rapporten “Strategi for ladestasjoner og infrastruktur for elbil” som skisserer en nasjonal strategi for ladestasjoner for elbiler. Samtidig jobber Norsk Elbilforening for å tilrettelegge for ladestasjoner til den stadig større flåten av elbiler.

– Utbyggingen av ladeinfrastruktur ligger etter i forhold til det gode elbilsalget. Samtidig som vi nærmer oss 70.000 elbiler i Norge blir det stadig trangere på ladeplassene. Ifølge den nasjonale ladedatabasen NOBIL er det per i dag nærmere 7.000 offentlige ladepunkter, hvor bare ca. 300 av disse er hurtigladestasjoner. Resten er for det meste vanlige stikkontakter. Vi har utarbeidet en oversikt over hurtigladepunkter som er tilgjengelig på våre nettsider, innleder Petter Haugneland i Norsk Elbilforening.

[img id=”1″]

Finansiering

Både private aktører, Enova, og kommuner samarbeider om finansiering av ladestasjoner.

– Utbyggingen finansieres av private aktører og i noen tilfeller med støtte fra nasjonale eller lokale myndigheter. For eksempel støtter Enova utbygging av hurtigladestasjoner langs hovedveiene og Oslo kommune støtter etablering av ladestasjoner i borettslag for beboere og hos bedrifter for kunder og ansatte, sier Haugneland.

– Offentlige myndigheter må fortsatt gi starthjelp fordi elbilmarkedet enda er lite. Bare i overkant av 2 % kjører elbil i dag. Men private aktører må også våkne og tilby lading til kunder og ansatte for å følge utviklingen mot utslippsfri biltrafikk, sier han.

Integrasjon med bygg og anlegg

Også byggenæringen kan bidra til å tilrettelegge for ladestasjoner for elbiler og bygningsintegrerte ladestasjoner er et område i vekst. Elbilforeningen ser det som naturlig at borettslag og sameier som tilbyr parkeringsplasser også har ladeplasser for beboere med elbil.

– Vi har blant annet utarbeidet en veileder for borettslag og sameier, og for bedrifter som ønsker å etablere ladestasjoner for kunder og ansatte, sier Haugneland.

Standardkontakten kommer

Mange har fryktet en standardkrig mellom elbilprodusenter slik vi så for mobilladere. Elbilforeningen tror dette ikke vil bli noe problem for elbiler.

[img id=”2″]

– For vanlige ladestasjoner er det én standard kontakt (Type 2) som skal overta for vanlig stikkontakt. For hurtiglading finnes det ulike kontakter avhengig av bilmerke, men de fleste hurtigladestasjoner har multistandard. Akkurat som bensinstasjoner har pumper for ulike varianter av bensin og diesel, forklarer han.

Nok fornybar energi

Norge har en unik posisjon når det kommer til energiproduksjon fra vannkraftverk. Elbilforeningen mener derfor den norske elbilparken kan drives helt utslippsfritt.

– Fem til seks prosent av norsk vannkraftproduksjon er nok til å drive hele den norske bilparken på strøm. Det er ikke mer enn hva vi bygger ut innen få år i tillegg til gevinsten fra ENØK-tiltak. I dag eksporterer vi mer strøm enn vi importerer over ett år, så derfor mener vi at norske elbiler kjører helt utslippsfritt.

Langt etter naboland

Både Sverige og Danmark har en lavere andel elbiler i den totale bilparken, og har derfor forholdsvis flere ladestasjoner pr. elbil.

– I Sverige har de en grei andel ladestasjoner i forhold til et lite antall elbiler foreløpig. I Danmark har de allerede et nasjonalt nettverk av ladestasjoner, men foreløpig få elbiler. I antall ladestasjoner per elbil ligger Norge langt bak fordi vi har relativt mange elbiler, avslutter Haugneland.