Meny
Bygger Nord-Norges største logistikksenter i Tromsø Slik vil Posten og Brings nye logistikksenter i Breivika i Tromsø se ut når det er ferdig. Illustrasjon: Plan 1

Publisert
16.June.2020

Bygger Nord-Norges største logistikksenter i Tromsø

Posten og Bring har gitt Econor AS oppdraget med å bygge det nye logistikksenteret i Tromsø. Moderne og bærekraftige løsninger får en sentral rolle i det nye anlegget som blir etablert på Postens tomt i Breivika. Kontrakten med Posten Eiendom er en totalentreprise på over 200 millioner kroner inkl. mva.

Logistikksenteret blir en del av Postens finmaskede nettverk for brev-, pakke- og godshåndtering. Prosjektet i Tromsø er totalt på 8.300 m2 og består av godshall, postterminal og administrasjon. Dette vil være det største logistikksenteret i Nord-Norge. Anlegget skal etableres på en tomt på totalt 33 mål, hvor det også skal etableres ny kai for M/S Norbjørn. Dette er den første logistikkterminalen Econor AS bygger for Posten og Bring.

– Vi er både stolte og glade for den tilliten Posten Eiendom har vist Econor ved å tildele kontrakten til oss i skarp konkurranse med øvrige tilbydere, sier daglig leder John-Oskar Nyvoll i Econor AS.

– Vi er meget tilfreds med at byggingen av dette nye anlegget skal utføres av Econor AS som vi oppfatter som en solid og seriøs aktør i Nord-Norge. Bærekraftige løsninger er viktig for Posten og Bring.

Bygget blir BREEAM-sertifiseres og det legges vekt på gode miljøløsninger. Vi får i samarbeid med Tromsø Havn gode fasiliteter for vår skipstrafikk til/fra Svalbard, sier Torsteun Stormi, regionsdirektør i Posten.

– Når anlegget er ferdig blir det arbeidsplass for 230 ansatte. 75 biler skal ha sitt utgangspunkt fra logistikksenteret. Det skal også installeres et nytt moderne sorteringsanlegg. Det legges opp til økt bruk av fossilfrie biler og det er beregnet en reduksjon i CO2-utslipp med 93 tonn som følge av samordnet transport mellom dagens virksomheter.

Gjennom utbyggingsavtale vil også Posten bidra til kommunens oppgradering av Stakkevollveien og etablering av ny fylkesvei 59.

Byggearbeidene starter i andre halvår i 2020.Produksjonsanlegget skal være driftsklart i slutten av 2021.