Meny
Bygger ny døgnhvileplass på Rudshøgda Prosjektsjef Jarle Kristian Tangen i Nye Veier og Per Hatterud i Hatterud Maskin. Foto: nYE veier

Publisert
11.May.2021

Bygger ny døgnhvileplass på Rudshøgda

Kontrakten som er inngått mellom Nye Veier og Hatterud har en samlet verdi på nesten 20 millioner kroner fordelt over 12 år.

– Etableringen av døgnhvileplassen er et viktig suksesskriterium for Nye Veiers utbygging av ny trafikksikker firefeltsvei gjennom Innlandet. E6 er en av Norges viktigste næringsveier og det er viktig at sjåførene, som har arbeidsdagen sin på veien, får et godt tilbud til pauser og hviletid. Mange av sjåførene kjører lange distanser, både innad i regionen, men også til og fra andre landsdeler og utlandet, og da passer det godt med et kvalitetsstopp på Rudshøgda. En god døgnhvileplass er viktig for sjåførenes arbeidsforhold og trafikksikkerheten på veien, sier Jarle Kristian Tangen, prosjektsjef i Nye Veier.

Den nye døgnhvileplassen på Rudshøga skal gi plass til minst 20 vogntog. (Foreløpig ideskisse). Illustrasjon: Nye Veier

Kontrakten med Hatterud omfatter både bygging og drift av døgnhvileplassen.

– Det er positivt for alle parter at vi nå har blitt enige med en lokal aktør med god kjennskap til Rudshøgda og Ringsaker. Hatterud skal stå for byggingen av hele anlegget og de får også ansvaret for å drifte plassen i 12 år, noe som i seg selv betyr lokal verdiskaping og arbeidsplasser i mange år fremover, sier Tangen.

Døgnhvileplassen gir plass til minst 20 vogntog og halvparten av parkeringsplassene skal være store nok til å ivareta de lange modulvogntogene. Oppstillingsplassene skal ha tilgang til strøm for fryse- og kjølebiler og det skal etableres et moderne dusj- og toalettanlegg for sjåførene.

Lastebileiernes egen organisasjon, Norges Lastebileierforbund (NLF), ser frem til at yrkessjåførene får ta i bruk den nye døgnhvileplassen.

– Vi har gledet oss til etableringen av døgnhvileplassen helt siden det ble besluttet bygging av ny E6, og vi har jobbet aktivt sammen med både kommunen og Nye Veier for å få til en løsning. At døgnhvileplassen nå blir etablert på Rudshøgda, der det allerede er mye næringsaktivitet, er svært positivt og yrkessjåførene ser virkelig frem til å ta den i bruk når den står klar neste år, sier Guttorm Tysnes, regionleder i NLF Innlandet.

Daglig leder Kim Brandsnes i Rudshøgda Næringsforening er både stolt og glad over at valget falt på Rudshøgda.

– Rudshøgda Næringsforening har jobbet med plassering av døgnhvileplass til Rudshøgda helt siden 2017, og det er veldig artig at det nå blir en realitet. Rudshøgda har et rikt næringsliv hvor brorparten er store industri, transport- og handelsvirksomheter. Rudshøgda er et sentralt knutepunkt, og fasilitetene for sjåførene ligger allerede til rette med kort avstand til butikk, bensinstasjon, kro og vaskeanlegg. I tillegg bugner det av kultur og turstier for de som ønsker å bevege seg litt i hviletiden, sier Brandsnes.

Planarbeidet for den nye døgnhvileplassen starter nå og Per Hatterud melder at de forventer at hele anlegget står klart til bruk i løpet av neste sommer.