Meny
Bygger nytt logistikksenter i Hirtshals

Publisert
17.August.2018

Bygger nytt logistikksenter i Hirtshals

Color Line bygger et logistikksenter på totalt 18 000 m2 i Hirtshals. I tråd med Color Lines miljøprofil bygges senteret etter danske standarder og krav der bærekraftige løsninger er prioritert. Det første spadetaket tas fredag, og de første 9 400 m2 av bygget vil stå klare i september 2019.

– Innkjøp til Color Lines seks skip ligger på ca 1 milliard NOK i året. Når vi nå får et hovedlager nært havnen i Hirtshals vil det vil bidra til effektivisering og økt kvalitet i alle ledd. Vi gleder oss til å få samlet logistikktjenestene, og med det sikre en fremtidsrettet utvikling av våre tjenester også på dette feltet, sier logistikksjef for Color Line i Danmark, Christian Krøldrup.

Color Line har siden sommeren 2014 arbeidet målrettet for å samle alle lagerenhetene under ett tak, og når senteret åpner høsten 2019, blir havnen i Hirtshals et viktig knutepunkt for selskapet. Årlig håndterer Color Lines avdeling for lager og logistikk mer enn 80 000 europaller med Food & Bevrages, non-food og tax-freevarer. Det nye senteret vil gi økt kapasitet, og nye digitale løsninger vil øke effektiviteten. Med nyetableringen av det topp moderne logistikksenteret stiller Color Line sterkt også for fremtidig vekst. Danmark og Hirtshals havn er viktig for Color Line, og satsingen bekrefter dette.

Tre faser

Utbyggingen vil foregå i tre faser der den første fasen inneholder bygninger til administrasjon, lager, kjøle- og fryserom. Fredag tar borgermester i Hirtshals, Arne Boelt, det første spadetaket i jorden der Color Lines logistikksenter vil ligge.

Color Line har vært et foregangsrederi på miljøsiden med byggingen av Norges første høyspente anlegg for landstrøm i Oslo i 2011. Rederiet har i dag etablert landstrøm i alle havner selskapet trafikkerer i Norge, og det arbeides for å etablere landstrøm også i Kiel. Color Line bygger verdens største plug-in hybrid skip, med levering fra Ulstein verft i mai 2019. I januar 2019 åpner selskapet en ny fraktrute mellom Oslo og Kiel, som er et viktig bidrag for å flytte gods fra vei til sjø.

Color Line er i dag det eneste rederiet i den internasjonale passasjer- og godstrafikken til og fra Norge med skip i norsk skipsregister og med norsk hovedkontor.

Fakta om Color Lines logistikksenter i Hirtshals

Mai 2018: Prosjektstart
August 2018: Byggestart
September 2019: Overlevering av bygget til Color Line
Byggherre: Color Line Danmark A/S, Logistic Director Christian Krøldrup
Byggherrerådgiver: Sweco Danmark A/S, Chefrådgiver Ole Møller Christensen
Totalentreprenør: Amatech A/S, Prosjektdirektør Torben Knudsen
Byggingen gjøres i henhold til danske bygge- og isoleringsstandarder (2020-krav) med fokus på reduksjon i energiforbruk ved bruk av isolasjon og solceller
Innkjøpsvolum til rederiets skip ligger på ca 1 milliard norske kroner årlig