Meny
Bygger sjømatterminal på Evenes Illustrasjon: Sortland Entreprenør AS

Publisert
01.November.2021

Bygger sjømatterminal på Evenes

Erfaringene med flyfrakt fra Evenes til ulike kontinent medfører nå at aktører innen oppdrettsnæringen tar nye grep. Aktørene bak flyfraktprosjektet har nå inngått en intensjonsavtale med Evenes Tomteselskap AS, hvor de i fellesskap ønsker å realisere en ny flyfraktterminal i Origo Næringspark på utsiden av Evenes Flystasjon.

– Dette vil i så fall bli den første terminal av dette slag som bygges utenfor Oslo. Vårt mål er at sjømat fra Nord-Norge skal komme raskere til markedet i Asia og USA. I tillegg ønsker vi å redusere antall vogntog på veiene mot Oslo og Helsinki, sier styreleder i Perishable Center North AS (PCN AS), Roger Mosand.

– Det siste års erfaring med flyfrakt fra Evenes har gitt oss tilstrekkelig erfaring fra markedet. Kundene verdsetter løsningen og produktene er av bedre kvalitet ved ankomst. USA er verdens største laksemarkedet, og Asia er det raskest voksende markedet så dette er en strategisk investering for fremtiden. Evenes er svært sentralt plassert i en av Norges største oppdrettsregioner, og vil være et naturlig knutepunkt for en rekke større og mindre oppdrettsselskap. I tillegg er regionen stor på fiskeri og det ligger et betydelig potensial for frakt av andre arter i tillegg til laks og ørret.

– For oss som jobber med marked og logistikk, ser vi på flyfrakt fra Evenes som en vinn-vinn-løsning. Derfor satser oppdrettsnæringen i fellesskap med Evenes Tomteselskap AS på å få på plass en effektiv og moderne sjømatterminal som kan håndtere sjømat av ypperste klasse. – Vi tar sikte på å komme oss i gang så snart byggeplanene og øvrige tekniske løsninger er godkjent, sier Tom Bjørvik i Evenes Tomteselskap AS.

– Vi har over tid jobbet med dette prosjektet, sier Roger Mosand, styreleder i PCN AS. Vi har et langsiktig perspektiv på en slik investering og vil utvikle tilbudet gradvis fremover i takt med etterspørsel fra marked og produsenter.