Meny
Bylogistikk må bli en viktig del av NTP

Publisert
15.August.2016

Bylogistikk må bli en viktig del av NTP

Bylogistikk er underkommunisert i Nasjonal Transportplan og fortjener en større plass som følge av den sterke byveksten.

Bedre forhold for varelevering, lastestopp og distribusjon av varer er nødvendig for at byene skal bli de møteplassene samfunnet ønsker.

Tungbilfelt må etableres inn mot viktige vareleveringsplasser, slik at godsbilene raskt kan levere og returnere til sine lagre og terminaler. Byarealer må frigjøres til varestopp på en helt annen måte enn i dag.

Det må i den forbindelse innføres en tydeligere skilting og markering av slike lasteplasser samt sikres en god overvåking for å hindre at de blir brukt til personbilparkering.

Hittil har planarbeid sviktet godstransporten til fordel for elbiler. Dersom vi skal få ned utslippene fra godstransporten må fremføringen skje uhindret. I tillegg må selvfølgelig bransjen bidra med de mest miljøvennlige kjøretøyer.