Meny
Byråd ber lastebileierne velge elektrisk

Publisert
27.August.2018

Byråd ber lastebileierne velge elektrisk

Byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti overrakte fredag en ladestasjon til Norges Lastebileierforbund med en klar oppfordring til næringen om å velge elektriske kjøretøy i framtiden. Bergen ble nylig kåret til Norges elbilhovedstad, og premien var en ladestasjon som skulle doneres videre til en organisasjon med særlig behov for å tilby lading til medlemmer og ansatte.

Byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti la under overrekkelsen vekt på at Bergen kommune ønsker å anerkjenne de utfordringene varetransporten har i møte med elektrifisering av kjøretøyene sine.Hun pekte særlig på hvordan miljødifferensiering i bompengeringen påvirker næringen.

– Vi er veldig glade for at næringen ligger i front med å ta i bruk ny teknologi for å oppnå lavere klimautslipp, og håper at denne oppmuntringen kan bidra til fortsatt god dialog og innsats for vårt felles mål om Bergen som Norges grønneste by, sa byråd for byutvikling Anna Elisa Tryti, under overrekkelsen på rådhuset i Bergen, fredag ettermiddag.

– Vi er veldig glade for at næringen ligger i front med å ta i bruk ny teknologi for å oppnå lavere klimautslipp, og håper at denne oppmuntringen kan bidra til fortsatt god dialog og innsats for vårt felles mål om Bergen som Norges grønneste by, sa byråd for byutvikling Anna Elisa Tryti, under overrekkelsen på rådhuset i Bergen, fredag ettermiddag.

Bergen har vedtatt fortsatt fritak for elektriske varebiler og lastebiler i bomringen, selv om personelbiler snart må begynne å betale litt bompenger.

– Vi har store oppgaver foran oss, og kommunene har en særlig viktig rolle i å tilrettelegge og jobbe fram gode løsninger sammen med næringslivet og transportsektoren. Når Elbilhovedstaden Bergen valgte å gi Lastebileierforbundet årets ladestasjon, synes vi dette sender et viktig signal til næringen, sier Christina Bu, i Norsk elbilforening.

Elektrifisering av varetransporten har hittil gått seint i Norge sammenlignet med elektrifisering av personbilene. Det er litt over 4200 elvarebiler i Norge i dag, og dette utgjør ikke mer enn 4,1 % av alle nye varebiler og små lastebiler under 3,5 tonn.

Norges Lastebileierforbund er sikre på at laderen vil komme til god nytte hos sine medlemmer.

– En god dialog med byråden er avgjørende for å finne løsninger både for næringen og for de politiske målsetningene om å skape en grønnere by, sa regionsjef for Region Vest i Lastebileierforbundet, Jan-Ove Halsøy, under overrekkelsen.