Meny
Byregjeringen med ny klima- og energistrategi

Publisert
18.February.2016

Byregjeringen med ny klima- og energistrategi

Oslos klimagassutslipp har økt med 15 % siden 1990. Nå samles byregjeringen bak en plan som skal halvere utslippene innen 2020. Strategien er fordelt på 3 områder: transport, energiproduksjon og bygg.

– Dette er Parisavtalen gjennomført i praksis. Vi følger opp det vi gikk på valg på, at Oslo skal ta ansvar i klimapolitikken. Klimatiltak ikke er noe noen andre skal gjøre, et annet sted til en annen tid, sier byråd for Miljø og Samferdsel, Lan Marie Ngyuen Berg (MDG).

Klimakutt 2020

I går vedtok byregjeringen klima- og energistrategien «Klimakutt 2020». Strategien består av et grundig utredningsarbeid, med en konkret plan for å redusere klimagassutslippene i Oslo. Energibruken innenfor ulike sektorer har blitt undersøkt, både innen transport, bygg, ressursutnyttelse og energiproduksjon og -distribusjon, og følges opp med tiltak innen hver sektor.

Byråd for byutvikling, Hanna Marcussen (MDG), er glad for at Klimakutt2020 har er en helhetlig tilnærming til hva som skaper en god by, samtidig som klimautfordringene tas på alvor.

– Oslo vokser med Molde by annet hvert år. Det gjør at vi må tenke nytt – vi må drive smartbyutvikling, fortette langs kollektivknutepunkt, bygge plusshus og lage moderne transportløsninger. Det gjør at Oslo vil bli mer klimavennlig, men jeg tror også vi skaper en bedre by å bo og oppholde seg, sier Marcussen. Det er Berg helt enig i:

Klimapolitikken

– Klimapolitikken vil ikke bare gi reduserte klimagassutslipp, men vil også bety mer liv i byen, renere luft, flere sykkelveier og enda bedre kollektivtransport. Klimakutt2020 er en videreutvikling av et arbeid som ble startet av det forrige byrådet i Oslo, sier Berg.

På spørsmål om hva som er nytt med denne strategien, kommer det tydelig fra Berg:

– Vi har satt opp tempoet kraftig i klimaarbeidet. Samtidig gjør vi en tydeligere prioritering av fotgjengere, syklister og kollektivreisende, over privatbiler. Nå tar vi byen tilbake til menneskene.

Marcussen er glad for at en samlet byregjering stiller seg bak strategien, og at de ulike byrådene er tett involvert i klimaarbeidet.

Hele strategien som består av 16 satsinger fordelt på 3 områder (byutvikling/transport, bygg og energiproduksjon/energidistribusjon) finner du her.