Meny
CO2-nøytral service Foto: Jungheinrich Norge

Publisert
11.April.2022

CO2-nøytral service

I et pilotprosjekt i Norge gjør Jungheinrich kundeservicen CO2-nøytral. Etter den norske suksessen utvides prosjektet til andre land. Den klimavennlige kundeservicen representerer en milepæl for Jungheinrich når det gjelder å nå bærekraftsmålene som er satt.

Mer enn 5500 serviceteknikere fra Jungheinrich står på døgnet rundt over hele verden, 80 av dem har tilhørighet i Norge. Jungheinrich har i lang tid jobbet med energiøkonomisering og miljøvern. Miljøbevissthet er en viktig del av vår bedriftsfilosofi og omfatter alle deler av bedriften og vår virksomhet. For å nå våre klimamål, er serviceavdelingene et viktig fokusområde, siden de har et stort potensial for CO2-reduksjon. Som en del av pilotprosjektet i Norge har Jungheinrich satt i gang ulike tiltak for å redusere og unngå utslipp. Der det ikke lar seg gjøre å unngå klimaavtrykk, blir det kompensert for gjennom kjøp av klimakvoter.

– Sammen med en ekstern kjøreskole har vi utviklet et opplæringsprogram hvor målet er å redusere dieselforbruket med minst 15 prosent gjennom bevisst kjøring. I tillegg er vi i gang med å bytte ut dieseldrevne servicebiler med elektriske, sier leder for serviceavdelingen Jørn Burmester hos Jungheinrich Norge.

– Per i dag er dieselforbruket til teknikerne den største CO2-utslippskilden i serviceavdelingen. Reduksjonstiltakene blir komplettert gjennom en ruteplanlegger som alltid finner teknikeren som er nærmest, i tillegg til å finne raskeste vei til oppdraget. Servicebiler er også gjennomgått for å optimalisere varelager, verktøy og bilinnredning. De øvrige og uunngåelige utslippene blir kompensert for gjennom kjøp av klimakvoter hos et vannkraftprosjekt i India som driver bærekraftig energiproduksjon. Prosjektet legger opp til å spare utslipp tilvarende drøyt 1 million tonn CO2 per år. Gjennom klimaprosjektet støtter konsernet flere av FNs mål innen bærekraft, blant annet kampen mot fattigdom og tilgang på rent vann og ren energi til alle.

Pilotprosjektet om bærekraftig service understreker Jungheinrich sitt engasjement i kampen mot klimaendringer og er en viktig milepæl i målet mot klimanøytralitet. Etter det vellykkede pilotprosjektet i Norge, står serviceavdelingene i Nederland og Storbritannia for tur.