Meny
Dachser går over til grønn strøm Foto: Dachser

Publisert
01.November.2021

Dachser går over til grønn strøm

Logistikkleverandøren henter 100 prosent av strømmen over hele verden fra fornybare kilder. I tillegg skal selskapet bruke fotovoltaiske systemer til å firedoble mengden grønn strøm som de genererer selv.

Fra og med 1. januar 2022 skal Dachser bare kjøpe strøm generert fra fornybare ressurser. Det betyr at logistikkleverandøren, som har 387 anlegg i 42 land, øker andelen av grønn kraft fra rundt 60 til 100 prosent. I Tyskland og Nederland har det familieeide selskapet allerede gått over til grønn kraft. I tillegg skal Dachser øke sin egen generering av fornybar energi betydelig, og som et første skritt installere og utvide fotovoltaiske systemer på takene til sine europeiske logistikkanlegg og kontorbygg. Innen 2025 skal den nåværende kapasiteten være mer enn firedoblet, til over 20 000 kWp installert kapasitet.

–Vi implementerer to grunnleggende byggesteiner i klimastrategien vår ved å gå over til å kjøpe strøm utelukkende fra vind, sol og vannkraft over hele verden, samtidig som vi utvider vår egen produksjon av grønn strøm», forklarer Stefan Hohm, Chief Development Officer (CDO) i Dachser. «Disse tiltakene reduserer karbonavtrykket vårt. Samtidig styrker etterspørselen vår produksjonen av grønn kraft og bidrar til å utvide kapasiteten i Europa når det gjelder å generere strøm fra fornybare kilder.»

Langsiktig klimastrategi

Effektivitet, innovasjon og inkluderende ansvar: Dette er hjørnesteinene i Dachsers langsiktige klimastrategi. Målet for initiativene til det familieeide selskapet er effektive logistikkprosesser, energibesparelser og teknologisk innovasjon. Dachser er overbevist om at dette er den beste måten de kan begrense utslippet av klimagasser (GHG) på i tråd med 2-gradersmålet fra Parisavtalen og klimamålene i EU og mange andre land. Derfor jobber selskapet sammen med kunder og samarbeidspartnere som også er opptatt av å aktivt forme hvordan logistikkbransjen kan gå over til lavutslipps- og nullutslippsteknologier. De ansatte er også sterkt involvert i klimavernaktivitetene, med et engasjement overfor samfunn og sosiale spørsmål som går utover Dachsers egne direkte forretningsinteresser.